Update proces incrementele capaciteit

18 jul 2019

Op basis van NC CAM (Verordening (EU) 2017/459) is het incrementele capaciteitsproces geïntroduceerd, een EU-breed geharmoniseerd proces om de marktvraag naar incrementele capaciteit door transmissiesysteembeheerders (TSO's) te identificeren.

In 2017 heeft GTS in de eerste marktuitvraag voor incrementele capaciteit een niet-bindende aanvraag voor 11,9 GW additionele capaciteit op de marktgrens tussen GASPOOL en TTF ontvangen.

Naar aanleiding van deze aanvraag hebben Gasunie Deutschland, GASCADE en GTS een incrementeel capaciteitsproces gestart. In dit proces is een technische studie en een financiële beoordeling van de benodigde maatregelen uitgevoerd, geconsulteerd en goedgekeurd door ACM. De gevraagde incrementele capaciteit is vervolgens in de jaarveiling 2019 aangeboden. De incrementele capaciteit is niet geboekt, de gevraagde incrementele capaciteit wordt dan ook niet gebouwd.

De volgende marktuitvraag voor incrementele capaciteit is inmiddels gestart; van 1 juli 2019 tot en met 25 augustus 2019 kunnen marktpartijen hun niet-bindende vraag kenbaar maken. De gevraagde capaciteit zal in de jaarveiling van 2021 worden aangeboden.

Op verzoek van de markt neemt GTS de dienst ‘teruggeven van capaciteit’ (SoC) op in de marktuitvraag voor incrementele capaciteit. Op deze wijze wordt een overzicht van vraag en aanbod verkregen. Als een marktpartij een niet-bindend verzoek om extra capaciteit heeft ingediend, kan met behulp van dit overzicht worden onderzocht of vraag en aanbod aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat geen of minder technische maatregelen hoeven te worden genomen.

Zie onze website voor meer informatie en het formulier voor de marktuitvraag.