Update VIPs implementatie

23 aug 2018

Op 15 juni 2018 hebben ACER en ENTSOG een brief naar de Europese Commissie gestuurd met twee voorstellen om de onduidelijkheid die ontstaan was rond de implementatie van virtuele interconnectie punten (VIPs) op te lossen. Op 6 augustus jongstleden heeft de Commissie op de brief van ACER en ENTSOG gereageerd. Op woensdag 22 augustus hebben ACER en ENTSOG de relevante documenten gepubliceerd. Voor geregistreerde gebruikers zijn de documenten hier te vinden. Op afzienbare termijn zal GTS kenbaar maken of en zo ja wat deze nieuwe brief van de Commissie voor gevolgen heeft voor de implementatie van VIPs in het net van GTS.

In geval van vragen kunt u contact opnemen met onze customerdesk.