Veiling maand capaciteit week eerder

19 mrt 2015

Gasunie Transport Services wil u informeren dat de ENTSOG veiling kalender voor maandcapaciteit is aangepast. De veilingen voor de maandproducten zullen vanaf gas maand mei i.p.v. de 3e maandag van de maand (m-1) op de 2e maandag van maand (m-1) worden gehouden. De komende veiling voor gas maand mei 2015 zal daardoor op 13 april i.p.v. 20 april plaatsvinden.

De veilingdata voor jaar, kwartaal en dag capaciteit blijven gelijk. Gasunie Transport Services heeft tevens besloten de deadline voor het indienen van een Surrender of Capacity (SOC) verzoek ongewijzigd te laten.