Verbeterde Diversion mogelijkheden

27 mrt 2017

ACM heeft vrijdag 24 maart het voorstel van GTS om de diversion mogelijkheden te verbeteren goedgekeurd en dat voorstel wordt met ingang 25 maart 2017 van kracht.

Zoals te lezen in het bericht van de ACM zijn daar voorwaarden aan gesteld die verband houden met de eisen die de NC CAM stelt aan de wijze waarop capaciteit op interconnectie punten op de grens beschikbaar wordt gesteld.

De belangrijkste veranderingen worden hieronder op een rij gezet.

  1. Diversion tussen interconnectie punten op de grens en first come first serve punten op de grens is weer toegestaan. De toegestane combinaties worden gepubliceerd in de TSC
  2. De capaciteit die een shipper van een first come first serve punt op de grens naar een interconnectie punt op de grens wil diverten moet:
    op de capaciteitsveiling voor dat interconnectie punt  aangeboden worden en daar weer door de betreffende shipper gecontracteerd worden
    voldoen aan de standaard looptijden zoals gedefinieerd in de NC CAM (jaar, kwartaal, maand)
    vijf werkdagen voordat GTS de veiling informatie moet uploaden naar PRISMA kenbaar gemaakt worden bij GTS middels het standaard diversion formulier op de website
  3. Voor de gediverte capaciteit wordt het hoogste tarief van de twee bij de diversion betrokken netwerkpunten in rekening gebracht