Verbeterde planningsmethodiek voor korte termijn capaciteiten

28 apr 2017

GTS ziet een verandering in het boekingsgedrag van shippers ontstaan. Er treedt een verschuiving op van lange termijn (jaar en kwartaal) naar korte termijn (maand en korter). GTS heeft daarom onderzocht hoe zij haar planningsmethodiek voor het beschikbaar stellen van de technische capaciteit zou kunnen verbeteren om op deze wijze meer bij bovengenoemde behoefte van de markt aan te sluiten.

Op hoofdlijnen komt de voorgestelde verbetering erop neer dat de reeds bestaande rekenmethodiek voor de lange termijn (jaar en kwartaal) ook voor de korte termijn (maand en korter) wordt toegepast. Verschil is echter dat voor de korte termijn realisaties over een recentere tijd in beschouwing worden genomen en er een betere inschatting kan worden gemaakt  van onbeschikbaarheid en onderhoudsperioden.

De verbeterde methodiek is mogelijk doordat GTS frequent afstemming heeft met haar NNO's, waardoor er een beter inzicht gekregen is in de technische capaciteiten van die NNO's. Daarnaast is er gedurende de laatste drie jaren veel ervaring opgedaan met het aanbieden en gebruik van overboekcapaciteit op de verschillende interconnectiepunten. Dit alles heeft ertoe geleid dat GTS een codewijzigingsvoorstel heeft ingediend teneinde de verbeterde planningsmethodiek te kunnen implementeren.

De technische capaciteit voor de maand, dag en within-day kan daardoor hoger worden dan eerder op grond van de lange termijnberekening was vastgesteld. Het is de intentie van GTS om de nieuwe methodiek te gebruiken op plaatsen waar een additionele capaciteitsbehoefte is ontstaan of waar de aan te bieden capaciteit door de NNO hoger ligt. Dit betekent dat, naast het aanbieden van nieuwe capaciteit op de interconnectiepunten, de nieuwe (primaire) capaciteit ook op binnenlandse punten kan worden aangeboden. Door het stroomlijnen van de technische capaciteit voor de korte termijn met de technische capaciteit van de NNO wordt het aanbieden van gebundelde capaciteit  gemaximaliseerd.

Het concept codewijzigingsvoorstel ligt momenteel ter goedkeuring bij ACM. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zodra goedkeuring is gegeven zal deze webpagina aangepast worden.