Verdeelsleutel pieklevering vanaf januari 2009

03 dec 2008

GTS zal met ingang van 1 januari 2009 voor de bepaling van de verdeelsleutel voor het in rekening brengen van de vaste kosten voor de pieklevering gebruik gaan maken van de som van de standaardjaarverbruiken per shipper per leverancier in plaats van van de aantallen kleinverbruikers.

Afgelopen vrijdag is hierover een brief  verzonden.