Verschuiving deadline doorvoeren aanpassingen in programma structuur

11 dec 2017

OP 21 november hebben we onze klanten geïnformeerd over het besluit van Gasunie Transport Services  (GTS) en BBL Company (BBLC) de BBL leiding per 1 januari 2018 te integreren in het TTF marktgebied. Deze integratie maakt een aantal aanpassingen in de IT systemen van de GTS shippers noodzakelijk.
Een belangrijke aanpassing betreft de structuur van de programma’s die elke GTS shipper moet indienen. In de afgelopen weken werd duidelijk dat verschillende GTS shippers de noodzakelijke wijzigingen niet tijdig kunnen realiseren.

Om problemen te voorkomen heeft GTS een quick fix in haar IT systeem aangebracht waarmee we in staat zijn beide programma’s (oude en nieuwe structuur) te verwerken.

De genoemde quick fix is een tijdelijke oplossing die tot 1 mei 2018 beschikbaar is.
Gezien het tijdelijke karakter van de tussenoplossing doen we een dringend beroep op de programmaverantwoordelijken om door te gaan met het implementeren van de noodzakelijke wijzigingen van de programma’s.