Vervroegde implementatie capaciteitsconversiedienst

16 feb 2017

In de NC CAM is een verplichting voor de TSO’s opgenomen om per 1 januari 2018 een capaciteitsconversie dienst aan te bieden. Naar aanleiding van recente gesprekken met verschillende klanten heeft GTS alsnog besloten deze conversiedienst eerder aan te bieden dan vereist. Details over dit product en hoe deze service aangevraagd kan worden kunt u vinden in de brief die we vandaag naar al onze klanten gestuurd hebben.

Aanvraag voor conversie 53 kB 29 mrt 2017