Voortgang van de Europese netwerkcode voor balanceren

04 okt 2013

Wij informeren u hierbij dat de ACM haar ontwerpbesluit gepubliceerd heeft voor de wijziging van de transportvoorwaarden op het gebied van balanceren. Voor de tekst van het besluit verwijzen wij u graag naar de website van de ACM.

Verder hebben wij vernomen dat de Gas Committee de voorstellen van de Europese Commissie heeft geaccepteerd voor de netwerkcode op het gebied van balanceren. Dit betekent dat er belangrijke stappen gezet zijn naar de invoering van een nieuw balanceringsregime in Nederland.