Werkzaamheden Heiligerlee

21 aug 2015

Gasunie Transport Services is voornemens om  werkzaamheden uit te voeren aan de stikstofbuffer nabij Heiligerlee. De voorbereidende werkzaamheden zullen naar verwachting medio 2016 starten. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017 worden afgerond. Tijdens deze periode zal er gedurende een aantal maanden minder kwaliteitsconversie beschikbaar zijn. Momenteel onderzoeken we wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd en hoe lang deze zullen duren.