Wijziging in tarieven 2015 voor systeem-connecties op RNB netwerkpunten

01 apr 2015

Wij informeren u over een wijziging in de tarieven voor systeem-connecties op RNB netwerkpunten. De aangepaste lagere tarieven voor systeem-connecties zullen met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 worden toegepast. In aanvulling hierop zijn de tarieven voor systeem-connecties aangepast in de TSC appendix 1b Exits, tabblad ‘local distribution points’.