Wijziging netgebieden RNB per 01-01-2017

15 dec 2016

Een aantal RNB’s heeft een verzoek gedaan betreffende de samenvoeging en/of naamswijziging van een aantal netgebieden ingaande  01-01-2017. In reactie hierop heeft GTS, in nauw overleg met de betrokken RNB’s, een aantal nieuwe netwerk punten aangemaakt en een aantal andere laten vervallen. Deze wijzigingen zijn in Appendix 1b Exits, release 2 tabblad Local Distribution Points doorgevoerd.

Hoewel de tarieven en berekeningsmethode niet zullen wijzigen per 01-01-2017, zijn door de samenvoeging de tarieven wel opnieuw vastgesteld voor de nieuwe netwerkpunten. Voor alle overige netwerkpunten blijven de 2016 tarieven gelden. Alle wijzigingen zullen worden gebruikt voor de allocaties vanaf 01-01-2017. Release 2 van de Appendix 1b Exits, behorende bij de TSC 2016 -1 is gepubliceerd op onze website.