Wijzigingen geautomatiseerde gegevensuitwisseling

16 feb 2011

Als gevolg van de introductie van het nieuwe balanceringsregime en het nieuwe marktmodel wholesale gas zal een groot aantal processen veranderen. Daarnaast wijzigt ook de technische infrastructuur. De wijzigingen aan de processen betreffen vooral de shippers. De wijzigingen aan de infrastructuur hebben ook gevolgen voor de aangeslotenen, die op dit moment gebruikmaken van Dialog en Nimbus-IM.
In aansluiting op ons eerder schrijven aan u met een toelichting op de wijzigingen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensuitwisseling informeren we u hierbij over de huidige stand van zaken en de activiteiten, die u moet uitvoeren om per 1 april 2011 met de nieuwe technische infrastructuur te kunnen werken.
 

Meetgegevens via webschermen
De huidige webapplicaties Dialog en Nimbus-IM zullen in gebruik blijven tot 1 april 2011 en daarna volledig verdwijnen. Vanaf 23 maart 2011 komen nieuwe webschermen met meetgegevens beschikbaar in het nieuwe GTS portaal Gasport. Vanaf 1 april 2011 kunnen de meetgegevens alleen nog via webschermen bekeken worden via het nieuwe Gasport. Hoewel de opmaak van de nieuwe schermen in Gasport anders zal zijn dan in Nimbus-IM en Dialog zullen in principe dezelfde gegevens worden getoond als met de huidige Nimhus-IM en Dialog schermen. Daarnaast zal in de Gasport schermen geen download mogelijkheid meer aanwezig zijn om de in de schermen getoonde data te downloaden naar een bestand.

Meetgegevens via downloads
De huidige XML downloads uit Dialog en Nimbus-IM zullen in gebruik blijven tot 1 april 2011 en daarna volledig verdwijnen. Vanaf 21 februari 2011 komen nieuwe B2B services voor meetgegevens beschikbaar voor testdoeleinden. Gedurende de periode dat zowel de Nimbus-IM en Dialog downloads als de nieuwe B2B services live zijn, blijven de Dialog en Nimbus-IM downloads leidend. Daarna – vanaf 1 april 2011 – kunnen de meetgegevens alleen nog via de nieuwe B2B services gedownload worden.

Implementatie webschermen (Gasport)
Op de marktransitie website – onderdeel van de GTS website – kunt u vinden hoe u gegevens via Gasport (Webschermen) kunt opvragen.
Onder Transitie voor informatie uitwisseling kunt u een document vinden met een toelichting op de nieuwe Gasport ebschermen: Gasport for connected parties

Implementatie nieuwe downloads (B2B services)
Op de marktransitie website – onderdeel van de GTS website – kunt u vinden hoe u gegevens via de nieuwe B2B services kunt downloaden.
 

Bestanden:

  • Onder Transitie voor informatie uitwisseling kunt u vinden hoe u de nieuwe B2B services kunt implementeren en connectivity kunt realiseren met de GTS omgeving:
  • How to implement web services Metering, Balancing, External Allocations. Op dezelfde locatie vindt u de berichtdefinities (WSDL’s en xsd schema’s) vinden en enkele voorbeelden:
  • GTS Information Services R2 v1.2 (in paragraaf 1.1 is aangegeven welke webservices voor aangeslotenen beschikbaar komen)
  • GTS Information Services R2 v1.2.zip
  • GTS Webservices R2 example messages v1.2
  • WDSL-GTS webservices

Certificaten
Voor zowel de informatie uitwisseling via webschermen als via de nieuwe B2B services is een certificaat nodig. Voor toegang tot de nieuwe webschermen (Gasport) en de nieuwe downloads kunnen de huidige Verisign certificaten worden gebruikt.

Indien u nu geen XML download mogelijkheden hebt, maar wel gebruik wilt gaan maken van de nieuwe B2B services, dan dient u uw certificaat geschikt te laten maken voor deze services. Hiervoor kunt u contact opnemen met: certificaten@gasunie.nl.

Wij hopen u met voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u kijken op de GTS transitie website , waar regelmatig nieuwe informatie te vinden is.