Groen gas

Gasunie en groen gas

Gasunie heeft het bevorderen van de transitie naar een meer duurzaam energie gebruik tot een van haar doelstellingen gemaakt. Activiteiten om de ontwikkeling van groen gas mogelijk te maken vormen hierbij een belangrijk aspect. Gasunie draagt hiermee actief bij aan het realiseren van de overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieu.

Rol van GTS

Landelijk netbeheerder GTS spant zich in om invulling te geven aan deze doelstelling. Dat doen we onder meer door, samen met de regionale netbeheerders, actief mogelijke belemmeringen bij de invoeding van groen gas in de netwerken op te sporen en te zoeken naar oplossingen. Hiervoor werken netbeheerders samen in de Projectgroep Groen Gas, een werkgroep van Netbeheer Nederland.

Daarnaast geven we hieraan invulling door het ontwikkelen van en deelnemen in pilotprojecten. Samen met afvalverwerker Attero en regionale netbeheerder Enexis zijn wij gestart met een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren: de Groen Gas Booster. Deze compressor maakt grootschalige productie van duurzaam groen gas mogelijk. Daarnaast neemt Gasunie Transport Services samen met Natuurgas Overijssel en Enexis deel in een praktijkproject in Zwolle, waar groen gas rechtstreeks wordt ingevoed in het GTS 40 bar  hogedruktransportnet (RTL). 

Kwaliteit en veiligheid van groengas

GTS draagt zorgt voor een veilige en betrouwbare gasvoorziening. Net als bij de invoeding van aardgas van fossiele oorsprong gelden bij de invoeding van groen gas strenge eisen met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde gas. Uitsluitend gas dat voldoet aan de specificaties wordt toegelaten in het netwerk. Op die manier kunnen we instaan voor veiligheid van mens en dier en garanderen dat de toepassing geen schade toebrengt aan installaties of het gasnetwerk.

De oorsprong van groen gas verschilt van aardgas van fossiele oorsprong en de kwaliteit kan variëren met de gebruikte biomassa of als gevolg van de toegepaste reiniging in de opwerkingsinstallatie. Daarom wordt aan een aantal aspecten bij de invoeding van groengas extra aandacht gegeven om zo de kwaliteit en veiligheid te kunnen waarborgen.