Overige transport diensten

GTS biedt klanten de mogelijkheid om de diensten die zij van GTS hebben afgenomen door te verkopen aan andere shippers (verhandelen). Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de verhandeling van het dagelijkse gebruik van bepaalde entry- en exitcapaciteit. GTS moet deze overdrachten registeren om te weten waar zij de facturen naar toe kan sturen.

Tevens is het mogelijk om gecontracteerde entry- en exitcapaciteit over te boeken naar een ander nabijgelegen entry- cq exitpunt (diversion). Klanten kunnen ook maatwerk kopen als het gaat om punt-naar-punt-contracten.

Bij het opstarten of uitbreiden van een industrie is het voor een klant lastig vooraf de benodigde capaciteit te bepalen. In zo’n geval kan hij gebruik maken van de ‘opstartdienst industrie’ en eerst een schatting doen. Na vier maanden wordt dan op basis van de daadwerkelijk gebruikte capaciteit de definitieve boeking vastgelegd.