Klachtenprocedure

Gasunie Transport Services streeft naar een zo gering mogelijk aantal klachten over haar dienstverlening. Elke klacht die Gasunie Transport Services ontvangt vraagt om een zorgvuldige afhandeling en biedt ons een kans om onze processen en medewerkers verder te professionaliseren.

Klachten kunnen als volgt ingediend worden bij GTS:

 1. Schriftelijke klachten kunnen rechtstreeks worden ingediend bij:
  Gasunie Transport Services
  Afdeling Commercie en Regulering
  Postbus 181
  9700 AD  Groningen
 2. Klachten kunnen via e-mail naar: info@gastransport.nl
 3. Telefonische klachten kunnen gemeld worden via de Customerdesk, RNB-desk of Industriedesk. De medewerk(st)er zal uw klacht op papier zetten en u vragen of het geschrevene een juiste weergave van uw klacht betreft.
 4. Via het webformulier

Het verdient de voorkeur klachten schriftelijk, per e-mail of via het webformulier te melden. Voor schriftelijke of e-mail klachten kunt u het formulier op deze pagina downloaden.

Indien een klacht elders wordt ingediend bij de GTS-organisatie, dan wordt de klacht ter behandeling doorgezonden aan afdeling Commercie en Regulering.

Eindverantwoordelijk voor de afhandeling van klachten is de Manager Commercie en Regulering.

Download

Klachtenformulier 38 kB 12 mei 2016