Bart Jan Hoevers

Algemeen directeur

Bart Jan Hoevers heeft Monetaire Economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn carrière bij De Nederlandsche Bank op het terrein van landenrisico en exportkredietverzekering.

Vervolgens is hij bij het Ministerie van Financiën werkzaam geweest op het terrein van staatsdeelnemingen met aankoop en herstructurering van staatsdeelnemingen (Tennet, Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie).

In 2007 is Bart Jan bij Gasunie in dienst gekomen en heeft onder meer functies vervuld op het terrein van regulering, business development en management van joint ventures.


Sinds 1 april 2015 maakt Bart Jan deel uit van het management team van GTS. Op 1 september 2017 is Bart Jan benoemd als Algemeen Directeur van GTS.