Jeroen Zanting

Jeroen Zanting heeft Scheikundige Technologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In december 2000 is hij begonnen bij Gasunie op de research afdeling als onderzoeker op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid van aardgastransport. Vervolgens heeft hij als coördinator bij de afdeling asset management bijgedragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van externe veiligheid en zonering van aardgasleidingen. Vanaf 2006 heeft hij diverse management posities bij de afdeling veiligheid bekleed, totdat hij de overstap naar operations maakte om plantmanager van de LNG Peak Shaver installatie op de Maasvlakte te worden en daarna van de installaties te Ommen (compressie, stikstofproduktie en mengstations). Van 2012 tot begin 2016 was hij vanuit Gasunie gedetacheerd bij de LNG Terminal op de Maasvlakte (Gate Terminal) in de functie van terminal manager.


In april 2016 is Jeroen benoemd als manager gastransport bij GTS.