Programma's

Hier vindt u een beschrijving van wat programma’s zijn, welke types programma’s er zijn, welke partijen programma’s dienen in te leveren en hoe de programma’s eruit moeten zien.

Een programma geeft de uurvoorspelling van de gasstromen aan per portfolio voor de volgende gasdag. Wij gebruiken de programma’s onder andere om de ruimte van de zones te berekenen. Iedere dag vóór 14:00 dienen alle Shippers een programma in voor de volgende dag. De programma’s worden bij ons ingediend per portfolio.

Wij controleren of de programma’s correct zijn (zie hieronder) en delen het resultaat aan de Shippers mee. De deadline voor dit proces is 22.00 (day-ahead).

VPPV: overdracht van programmaverantwoordelijkheid in ons net

Het virtuele punt voor de overdracht van de programmaverantwoordelijkheid is het VPPV. Het VPPV is een virtueel punt via welke al het gas in het systeem zal gaan.

Zoals in de Gaswet is vastgelegd maakt de VPPV de overdracht van programmaverantwoordelijkheid mogelijk. De VPPV is een combinatie van de verhandelingen op de TTF plus de overdracht van het eigen entryprogramma van een Shipper naar zijn eigen exitprogramma.

Afb 1: Schematische weergave systeem met Entries, Exits en VPPV Afb 1: Schematische weergave systeem met Entries, Exits en VPPV

Entryprogramma

In een entryprogramma geeft de Shipper voor ieder uur het totale volume van de fysieke entry voor het specifieke portfolio (de som van MP1 en MP2 in afb. 1) op. Bovendien geeft de Shipper voor ieder uur het getotaliseerde volume op van de overdrachten van programmaverantwoordelijkheid naar de VPPV.

Exitprogramma

In een exitprogramma geeft de Shipper voor ieder uur het totale volume van de fysieke exit voor het specifieke portfolio (MP3 en MP4 in afb. 1) verdeeld over twee exitstromen op: de exitstroom voor huishoudens en die voor andere klanten. Bovendien geeft de Shipper voor ieder uur het getotaliseerde gasvolume op waarvoor de programmaverantwoordelijkheid wordt overgedragen naar de VPPV (indien niet gedaan in een entryprogramma). Een Shipper met kleinverbruikers in zijn portfolio moet de dempingsformule toepassen. Een Shipper zonder kleinverbruikers in zijn portfolio mag de dempingsformule in zijn exitprogramma toepassen als hij dat van te voren heeft aangegeven.

Shippers kunnen hun handelstransacties aan de entry- of de exitprogramma’s toevoegen; het is niet nodig om aparte programma’s te leveren. Wanneer een Shipper demping toepast, verdient het aanbeveling om de handelstransacties aan het entryprogramma toe te voegen.

Handelsprogramma

Zuivere handelaars (dat wil zeggen partijen die alleen op TTF handelen) dienen een handelsprogramma in zonder fysieke entry of exit. Het programma geeft een specificatie van het getotaliseerde verhandelde volume voor ieder uur.

Bij het onderling vaststellen van een handelstransactie moeten partijen overeenkomen wanneer zij de handelstransacties in het programma opnemen. Een richtlijn hierbij is dat de transacties die vóór 21:00 gesloten worden nog in het programma opgenomen worden. Dat geeft beide partijen voldoende tijd (voor de sluiting van 22:00) om de transactie op te nemen.

Natuurlijk kan ook na de 22: 00 uur deadline van het programma inleveren nog op de TTF verhandeld worden; dit geldt ook voor renominaties op entry- en exitpoints.

Demping in exitprogramma

De dempingsformule wordt alleen voor exitprogramma’s toegepast. De dempingsformule zorgt ervoor dat voor ieder uur de combinatie van entry en exit in overeenstemming is met de fysieke conditie van het gastransportnet. Elke dag maken wij vóór 09.00 de parameters van de dempingsformule voor de volgende dag bekend. Op onze website wordt de dempingsformule in detail beschreven.

Welk type programma moet u insturen en in welk programma moeten verhandelingen worden opgenomen.

Het type programma dat u moet insturen is afhankelijk van de soorten capaciteit die geboekt zijn. Hieronder worden de mogelijke situaties weergeg

U bent alleen actief op TTF

In dit geval stuurt u uitsluitend een Trade-programma, met daarin opgenomen de som van de verhandelingen

U hebt entry-capaciteit en exit-capaciteit geboekt

In dit geval stuurt u alleen een Entry- en een Exit-programma in. Indien u ook op TTF actief bent, neemt u de som van de verhandelingen bij voorkeur op in het Entry-programma.

U hebt alleen entry-capaciteit geboekt, maar geen exit-capaciteit

In dit geval stuurt u alleen een Entry-programma in. Indien u ook op TTF actief bent, neemt u de som van de verhandelingen op in dit programma.

U hebt alleen exit-capaciteit geboekt, maar geen entry-capaciteit

In dit geval stuurt u alleen een Exit-programma in. Indien u ook op TTF actief bent, neemt u de som van de verhandelingen op in dit programma.

Controle van de programma’s

Om te bereiken dat het landelijke gasnet voor de volgende gasdag in balans is, controleren  wij ook of de overdrachten op de VPPV compatibel zijn voor wat betreft de tegenpartij, volume, tijdsperiode en richting. Voor entry-, verhandel- en exitprogramma’s zonder demping gaan wij na of de entry- en exitcijfers voor ieder uur gelijk zijn. Voor exitprogramma’s met demping gaan wij na of de formule correct is toegepast Als een programma niet correct is, geven wij hiervan bericht en passen wij bepaalde correctieregels toe. Tot de sluitingstijd van 22:00 uur kunnen partijen nog gewijzigde programma’s insturen.

Exit programma

Exit programme 575 kB 13 nov 2018
Exit programme 16 kB 13 nov 2018

Entry Programma

Entry programme 672 kB 13 nov 2018
Entry programme 21 kB 13 nov 2018

Trade Programma

Trade programme 533 kB 13 nov 2018
Trade programme 12 kB 13 nov 2018