Grenspunten

Entry- en exitcapaciteit op de grensoverschrijdende interconnectiepunten (zie appendix 8 van de TSC) wordt conform de vereisten van de Network Code on Capacity Allocation Mechanisms (CAM NC), geveild via het Europees capaciteitsplatform PRISMA. In lijn met de CAM NC biedt GTS de volgende standaard capaciteitsproducten aan op deze interconnectiepunten:

  • Jaar capaciteit (per gas jaar voor maximaal 15 gas jaren vooruit)
  • Kwartaal capaciteit (per kwartaal voor de 4 kwartalen van het eerstvolgende gas jaar)
  • Maand capaciteit (per maand voor de volgende maand)
  • Dag capaciteit (per dag voor de volgende gasdag)
  • Within day capaciteit

Deze capaciteitsproducten worden op de vooraf vastgestelde en in de veilingkalender vastgelegde dagen geveild.

De te veilen capaciteit bestaat niet alleen uit de beschikbare technische capaciteit maar kan ook capaciteit bevatten die shippers in het kader van Surrender of Capacity via GTS op het veilingplatform Prisma willen aanbieden. Als onderdeel van de Congestie Management Procedures (CMP) biedt GTS op interconnectie punten, waar sprake is van contractuele congestie, Oversubscription & Buy Back (OBB) capaciteit aan.

Uitgangspunt is dat alle beschikbare capaciteit op de interconnectiepunten gebundeld wordt geveild. PRISMA bepaalt, op basis van de door de TSO’s aangeboden capaciteit, hoeveel capaciteit er gebundeld kan worden aangeboden. Indien een van twee TSO’s meer capaciteit heeft aangeboden dan de andere TSO dan zal deze capaciteit door Prisma als ongebundeld worden aangeboden.

GTS biedt interruptible capaciteit aan als alle firm capaciteit op een interconnectiepunt is uitverkocht. Interruptible capaciteit (zowel forward als backhaul) wordt alleen als dagproduct op day ahead basis aangeboden. Interruptible capaciteit heeft een afschakelkans die tussen de 0 en 15% ligt en de tariefkorting bedraagt 30%.

Backhaul entry- en exitcapaciteit

De dienst backhaul entrycapaciteit geeft het recht om op door GTS aangegeven entrypunten, waarop het gas de Nederlandse landsgrens overschrijdt, in tegenstroom met de fysieke stroomrichting,een hoeveelheid gas per uur administratief aan het landelijk gastransportnet te onttrekken. De dienst backhaul exitcapaciteit geeft het recht om op door GTS  aangegeven exitpunten, waarop het gas de Nederlandse landsgrens overschrijdt, in tegenstroom met de fysieke stroomrichting, een hoeveelheid gas per uur administratief in het landelijk gastransportnet te voeden.

Op interconnectiepunten worden backhaul entry- en exitcapaciteit gecontracteerd en toegewezen door middel van de veiling.

Voor operationele afspraken zie NC Interoperability