Kleine velden-capaciteit (SFA)

Specifieke gunstige condities voor het boeken van SFA entry capaciteit

In het door de Nederlandse regering vastgestelde kleine velden beleid vervullen wij een cruciale rol, vanwege de verplichte inname en het transport van aardgas uit kleine velden. De Nederlandse gaswet bevat de kernbepalingen ter uitvoering van het kleine velden beleid. Samen met betrokken producenten en operators maken we ramingen voor de komende twintig jaar om onze inname- en transportplicht mogelijk te maken. We mogen, indien nodig, aanvullende voorwaarden verbinden aan de inname van gas uit de kleine velden zodat we onze taken zo doelmatig mogelijk kunnen uitvoeren.

Om een nadere invulling te geven aan het kleine velden beleid bieden we aan shippers specifieke gunstige condities voor entry capaciteit van gas afkomstig uit kleine velden. Kern daarvan is dat de vooraf geboekte jaarcapaciteit achteraf wordt vervangen door een definitieve jaarboeking, die voor elke maand is gebaseerd op de gerealiseerde maximum uurallocatie van de betreffende maand. De exacte invulling is vastgelegd in Appendix 9 van de TSC: Small Fields Accomodation (hierna: SFA). Elke shipper, die kleine velden gas wil invoeden in ons net, kan van de SFA gebruik maken. De entry punten waarvoor de SFA van toepassing is, zijn benoemd in Appendix 1a (tabblad “Production points”) van onze TSC.

De werkwijze voor het boeken van SFA entry capaciteit is als volgt:

  1. Indienen jaarboeking (SFA Yearly capacity product)
  2. Gedurende lopend contractjaar: bijboekingen mogelijk middels maandcontracten (SFA Monthly capacity product). Ten behoeve van kortdurende productie testen kunt u dagcontracten boeken (SFA Daily capacity product).
  3. Na afloop van contractjaar: jaarboeking en eventueel maandboekingen worden door GTS vervangen door één definitieve jaarboeking. Deze definitieve jaarboeking (SFA Final Yearly capacity product) wordt gebaseerd op gerealiseerde uurallocaties: per maand de hoogste uurallocatie. Dagboekingen worden achteraf niet aangepast.

U kunt SFA entry capaciteit niet via het PRISMA platform boeken, maar alleen via SFA boekingsformulieren. In het volgende overzicht kunt u zien met welk formulier u het specifieke SFA capacity product kunt aanvragen:

SFA Capacity product

SFA boekingsformulier

SFA Yearly capacity product

SFA Yearly/Monthly booking request form

SFA Monthly capacity product

SFA Yearly/Monthly booking request form

SFA Daily capacity product

SFA Daily booking request form

SFA boekingsformulieren

SFA Daily booking request 135 kB 22 nov 2018
SFA Yearly and Monthly booking request 133 kB 22 nov 2018

Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar customerdesk@gastransport.nl. Wij zullen vervolgens zorgen voor het boeken van de aangevraagde SFA entry capaciteit en zullen dit bevestigen middels een e-mail naar u.