Prisma

GTS biedt beschikbare capaciteit aan en verkoopt deze via Prisma, het gezamenlijke capaciteitsboekingsplatform van de grote Europese netwerkbeheerders, in overeenstemming met de vereisten van de Europees Netwerkcode inzake Mechanismen voor Capaciteitsallocatie (NC-CAM).

De CAM NC schrijft vijf standaardcapaciteitsproducten voor die worden aangeboden door de Europese TSO’s op de grensoverschrijdende interconnectiepunten. Deze producten zijn:

 • Jaarlijkse capaciteit (gasjaren)
 • Kwartaal capaciteit
 • Maandelijkse capaciteit
 • Dagelijkse Day-Ahead (DA, dag vooruit) capaciteit
 • Dagelijks Within-Day (WD, zelfde dag) capaciteit

Deze capaciteitsproducten worden geveild volgens een vooraf gedefinieerde veilingkalender, gepubliceerd door ENTSOG. Elke veiling wordt voorafgegaan door de publicatie van de door de TSO’s aangeboden capaciteit. De gegevens van al onze veilingproducten vindt u op de website van Prisma.

Voor elk type product zal het Prisma-platform op basis van de hoeveelheid capaciteit die door elke TSO wordt aangeboden, bepalen hoeveel capaciteit als gebundelde en/of ongebundelde capaciteit zal worden aangeboden. Firm capaciteiten aan weerszijden van de grens worden maximaal gebundeld. De resterende capaciteit die niet kan worden gebundeld wordt aangeboden als ongebundelde capaciteit. Ongebundelde capaciteit wordt aangeboden in een aparte veiling die parallel loopt aan de veiling voor de gebundelde capaciteit.

Within-day capaciteit wordt elke dag aangeboden (ook in het weekend en op officiële feestdagen) en bestaat uit de resterende firm forward en firm backhaul capaciteit van de Day-ahead veilingen op het Prisma-platform.

De eerste Within-day veiling ronde start om 19:00 uur (LET). Deze ronde blijft 7,5 uur geopend, tot 2:30 uur (LET). De volgende veiling rondes starten op het uur en blijven 30 minuten geopend. De capaciteit van een succesvol bod kan 3,5 uur na sluiting van de veiling ronde worden gebruikt.
Nadat de veiling gesloten is kan de de shipper 10 minuten na het sluiten van de veiling de nominaties indienen bij GTS aangaande deze verkregen capaciteit. Voor de eerste Within-day veiling ronde kan de shipper nomineren vanaf 2:40 (LET).

Het tarief voor Within-day capaciteit is gebaseerd op het dagelijkse capaciteitstarief en een Within-day factor. Deze factor wordt bepaald aan de hand van het aantal uren dat de capaciteit beschikbaar is: Within-day factor = aantal uren/24.

Interruptible capaciteit, verhandelen van capaciteit en teruggave van capaciteit (SoC) in combinatie met het Within-day product worden niet ondersteund.

Een overzicht van alle interconnectiepunten waar capaciteit wordt geveild Een overzicht van alle interconnectiepunten waar capaciteit wordt geveild

Meer informatie over de veiling is te vinden in de CAM-netwerkcode zoals deze is gepubliceerd door Entsog.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het dagelijkse capaciteits tarief kan als volgt worden berekend: Dagfactor*maandfactor*jaartarief.

  • Dagfactor is altijd 1/30
  • Maandfactor:
  • *ingeval van FORWARD FLOW afhankelijk van de maand:
   • 0,3 voor december, januari, februari (winter maanden)
   • 0,15 voor maart, april, oktober, november (schouder maanden)
   • 0,075 voor mei, juni, juli, augustus, september (zomer maanden)
  • * ingeval van BACKHAUL
   • Maandfactor is 1/12 voor alle maanden
  • Het jaartarief kan worden gevonden op onze website

  De kosten voor een FIRM dagboeking kan als volgt worden berekend:
  kosten (€/dag) = geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

  Als de boeking INTERRUPTIBLE is, dan is een korting van30% van toepassing:
  kosten (€/dag) = 0,7*geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • Het Within-day capaciteits tarief kan als volgt berekend worden: het dagelijks capaciteitstarief vermenigvuldigd met de Within-day factor.

  De Within-day factor wordt bepaald op basis van het aantal uren waarvoor de capaciteit beschikbaar is (runtime): aantal uren/24.

 • Via een noodprocedure kan uitsluitend interruptible-capaciteit geboekt worden.