Klant worden

Als u gas wilt transporteren of wilt verhandelen op TTF, dan dient u klant te worden bij GTS. Om klant te worden dient u aan een aantal vereisten te voldoen. Zo dient u als voldoende kredietwaardig beoordeeld te worden, dient u te beschikken over de juiste elektronische communicatiesystemen en dient u prudent te handelen, t.w.:  u beschikt in alle opzichten over de deskundigheid, zorgvuldigheid en over technische, administratieve en organisatorische faciliteiten die vereist zijn om deel te kunnen nemen aan het gastransport in het landelijk net en u gedraagt zich in overeenstemming daarmee.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u door GTS worden aangemerkt als erkende partij en ontvangt u een licentie.

Op deze webpagina wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat. Mocht u na het lezen van de diverse teksten nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de GTS customerdesk.

Er zijn verschillende manieren waarop u actief kunt zijn in het GTS gastransport netwerk. Zo kunt u:

 • alleen gashandelaar zijn op het virtuele netwerkpunt TTF
 • fysiek gas transporteren naar binnenlandse afnemers
 • fysiek gas transporteren via grenspunten naar de ons omringende landen
 • als producent gas ons net binnenbrengen
 • gas in en uit een berging laten stromen
 • gas leveren aan regionale netwerkbedrijven

Voor deze verschillende activiteiten zijn verschillende licenties nodig.

Een overzicht van onze verschillende licenties

Als u klant wilt worden dient u eerst een erkenning voor licentie te verkrijgen en daarmee “erkende programma verantwoordelijke” (PV) te worden.

De verschillende licenties zijn:

 • Licentie A: Indien u fysiek gas wilt transporteren via invoedpunten, binnenlandse exitpunten, grenspunten en gasopslagen dient u over een licentie A te beschikken, met deze licentie kunt u ook op TTF handelen. Wij noemen u dan ‘Shipper’.
 • Licentie B: Licentie B: Indien u ook aan regionale netwerkbedrijven wilt leveren dan dient u over licentie B te beschikken. Deze licentie geeft ook toegang tot alle activiteiten die een shipper met licentie A mag uitvoeren. Ook met licentie B noemen wij u ‘Shipper’.
 • Licentie C: Indien u alleen gas wilt verhandelen op het TTF dan dient u over licentie C te beschikken. Wij noemen u dan ‘Trader’.

Kijkt u verder op onze website voor de exacte voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een licentie in aanmerking te komen.

Indien u een aansluiting heeft op het landelijk transportnet en u wilt zelf rechtstreeks uw capaciteit boeken bij GTS  dient u over licentie L te beschikken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de pagina Aangeslotene met exit capaciteit (AMEX).

Klant worden?

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee

 • Als shipper moet je een licentie A of licentie B hebben en voldoende kredietruimte.