Klant worden

Als u gas wilt transporteren of wilt verhandelen op TTF, dan dient u klant te worden bij GTS. Om klant te worden dient u aan een aantal vereisten te voldoen. Zo dient u als voldoende kredietwaardig beoordeeld te worden en dient u te beschikken over de juiste elektronische communicatiesystemen, alvorens u door GTS aangemerkt wordt als erkende partij. Onderstaand wordt uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat. Mocht u na het lezen van de diverse teksten nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de GTS customerdesk.

Er zijn verschillende manieren waarop u actief kunt zijn in het GTS gastransport netwerk. Zo kunt u:

 • alleen gashandelaar zijn op het virtuele netwerkpunt TTF
 • fysiek gas transporteren naar binnenlandse afnemers
 • via grenspunten naar de ons omringende landen
 • als producent gas ons net binnenbrengen
 • gas in en uit een berging laten stromen
 • gas leveren aan regionale netwerkbedrijven

Voor deze verschillende activiteiten zijn verschillende licenties nodig.

Een overzicht van onze verschillende licenties

 • Licentie LC: Indien u alleen gas wilt verhandelen op het TTF dan dient u over licentie LC te beschikken, wij noemen u dan Trader.
   
 • Licentie LA: Indien u fysiek gas wilt transporteren via invoedpunten, binnenlandse exitpunten, grenspunten en gasopslagen dan noemen wij u Shipper en dient u over een licentie LA te beschikken, met deze licentie kunt u ook op TTF handelen.
   
 • Licentie LB: Indien u ook aan regionale netwerkbedrijven wilt leveren dan noemen wij u ook Shipper maar dan dient u over licentie LB te beschikken. Deze licentie geeft ook toegang tot de activiteiten onder LA genoemd.

  Als u shipper wilt worden dient u eerst een erkenning te verkrijgen en daarmee “erkende programma verantwoordelijke” (PV) te worden.
   
 • Licentie LL: Indien u een aansluiting heeft op het landelijk transportnet en u wilt zelf rechtstreeks uw capaciteit boeken bij GTS dan noemen wij u AMEX (aangeslotene met exit capaciteit) en dient u over licentie LL te beschikken.

Kijkt u verder op onze website voor de exacte voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor een licentie in aanmerking te komen.

Klant worden?

 1. Wilt u actief worden als Gashandelaar in Nederland, ga dan naar Trader worden.
 2. Wilt u Shipper worden in het landelijk gastransportnet, ga dan naar Shipper worden.
 3. Bent u geïnteresseerd in een Aansluiting op het landelijk gastransportnet of wilt u iets wijzigen aan uw aansluiting, kijk dan bij Nieuw Aansluitpunt aanvragen of bestaande Aansluiting wijzigen.
 4. Heeft u reeds een Aansluiting op het landelijk gastransportnet en wilt u uw transportcapaciteit rechtstreeks gaan boeken bij GTS, kijk dan naar Amex worden.

 

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.

 • Voordat u gebruik gaat maken van onze diensten kunt u een licentie halen. Het is geen vereiste om de licentie te gebruiken zodra deze verkregen is. Ook zal de erkenning niet verlopen.

 • Aan het behalen van een licentie zijn geen kosten verbonden. Wij zullen u geen factuur sturen voor het behalen van een licentie. Kosten van uw maatregelen om te voldoen aan de voorwaarden van erkenning zijn uiteraard voor uw rekening.

 • Nee

 • Als shipper moet je een licentie A of licentie B hebben en voldoende kredietruimte.