Elektronische communicatie

Wat zijn de eisen voor elektronisch berichtenverkeer bij aanvraag erkenning?

Een van de voorwaarden waaraan u dient te voldoen om een erkenning te behalen betreft het voldoen aan de eisen van het elektronisch berichtenverkeer van nominaties, entry- en exitprogramma's, portfolio onbalans signaal en balanceeractie.

Om aan deze eisen te voldoen is het noodzakelijk om toegang te krijgen tot de online diensten Gasport en/of Business-to-Business (B2B). Voor partijen met een erkenning C is het hebben van de B2B dienst geen verplichting, voor partijen met erkenning A en B geldt deze verplichting wel. Wilt u weten wat deze diensten inhouden? Kijk dan hier. De infrastructuur van B2B heeft een hogere gegarandeerde beschikbaarheid dan Gasport. Daarom adviseren wij u om toegang te hebben tot B2B en met B2B te kunnen communiceren in aanvulling op de schermen van Gasport. Wanneer een shipper fysiek gas kan transporteren, dan dient deze partij ten minste over het product B2B van onze online informatiediensten te beschikken.
U dient tevens op de hoogte te zijn van de operationele procedures van nomineren, programma’s, balanceren en onbalans en de balanceeractie.
Het nominatie proces is beschreven op onze website onder Nominatie process & matching. De operationele procedures voor nomineren kunt u vinden in de laatste versie van de Transmission Service Conditions (TSC) Appendix 5.
Het proces van programma’s, balanceren, onbalans en balanceeractie is omschreven op onze website onder Balanceringsregime.

Al het elektronische berichtenverkeer is gebaseerd op het Edigas protocol. Voor informatie over Edigas verwijzen wij u naar de website van de Edigas group. Edigas versie 5.1 (XML) wordt gevraagd en ondersteund door ons. Voor documenten en voorbeelden van berichten gaat u naar de downloadsectie van onze website en kijkt  u bij Documenten en Edig@s.

Via deze link vindt u een overzicht van de voorwaarden van informatie uitwisseling en opties. Hierin staan ook verwijzingen naar de functionele beschrijvingen, bericht specificaties inclusief voorbeelden en naar verklarende presentaties.

De berichtenuitwisseling en communicatie kunt u zelf met ons uitvoeren. Uw dispatching afdeling dient dan wel 24/7 bereikbaar te zijn.
U kunt er ook voor kiezen om een bedrijf in te huren die hiervoor gespecialiseerd is. Als u gebruikt wilt maken van zo‛n gespecialiseerd bedrijf, dient u ons hierover te informeren. Wij hebben dan van u een opgave nodig met de naam van het bedrijf en contactpersoon gegevens. Dit bedrijf zal dan ook de communicatietest met ons moeten doen.

Hoe verloopt het proces van elektronisch berichten verkeer?

Als u voldoet aan de eisen die gesteld zijn, kunt u een communicatietest aanvragen. In de communicatietest wordt aansluiting (“connectivity”) en uitwisseling van berichten met u getest. De communicatietest dient met positief resultaat afgerond te worden.

  1. In uw communicatietest aanvraag vermeldt u:
  • Naam, telefoon nummer en emailadres van uw contactpersoon voor de test.
  • Data (naam, telefoonnummer, fax nummer, e-mail adres) van uw dispatching afdeling of van het door u ingehuurde service bedrijf die de dispatching voor u verzorgt.
  • Een e-mail adres waar wij de Message Processing Results e-mails (MPR-mails) en TTF status reports naar kunnen verzenden. 
  1. Wij maken een afspraak met uw contactpersoon om een communicatietest af te nemen met uw bedrijf.
  2. Als u de communicatietest met positief gevolg heeft doorlopen, ontvangt u een bevestigingsmail van ons.