LIO (Local Issuing Office)

Sinds vele jaren wordt er door, in eerste instantie ETSO Task Force (Electronic Data Interchange) en tegenwoordig ENTSO-E werkgroep Electronic Data Interchange, gewerkt aan het optimaliseren van communicatie in de energiewereld. Ten behoeve daarvan is er een codeerschema ontwikkeld om grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken en om de verschillende objecten en partijen die betrekking hebben op de energiemarkt  en haar activiteiten, efficiënt en betrouwbaar te identificeren.

Dit codeerschema staat bekend als EIC Energy Identification Coding en is door ENTSO-E goedgekeurd voor de harmonisatie en de implementatie van gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling.

De CIO (Central Issuing Office =ENTSO-E) en de LIO’s (Local Isuing Offices) zijn verantwoordelijk voor de registratie, uitgifte en publicatie van EIC Codes binnen de energie markt.  

Alle gepubliceerde EIC’s door ENTSOE

Aanvragen EIC

Per 01-01-2015 fungeert Gasunie Transport Services (GTS) als een Local Issuing Office.  Bij GTS kunnen de volgende EIC codes aangevraagd worden: 

  • Z code : EIC code voor het identificeren van Netwerkpunten.
  • Y code : EIC code voor het identificeren van balans en gebiedszones.
  • W code: EIC code  voor het identificeren van ondergrondse opslag en LNG.
  • X code : EIC code voor het identificeren van partijen.
  • V code : EIC code voor het identificeren van locaties.

Interconnection punten dienen aangevraagd te worden bij ENTSOG.

Voor het aanvragen van één van deze EIC codes kunt u gebruik maken van één van de formulieren in het menu rechts op deze pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Trienko Blaauw
Local Issuing Office Gas Transport Services

E: lio@gastransport.nl
T: +31505212700
I: www.gasunietransportservices.com

Gasunie Transport Services B.V.
Application Management
Postbus 181
9700 AD Groningen

Disclaimer

Alleen Energy Identification Codes (EIC) codes gepubliceerd op de Central Issuing Office (CIO) en Local Issuing Office (LIO) websites zijn geldige EIC codes.

De LIO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en informatie die door een entiteit is verstrekt bij een aanvraag van een EIC code. In geen geval zal de LIO aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, algemene, speciale, incidentele schade of gevolgschade voortvloeiend uit de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die door een entiteit is verstrekt bij het aanvragen van een EIC code.