Reconciliatie

In de Allocatiecode Gas van de Nederlandse toezichthouder ACM staat beschreven dat shippers die in het bezit zijn van een licentie B worden onderworpen aan de dienst reconciliatie. Reconciliatie is de verrekening tussen het met behulp van profielen aan shippers toegekende verbruik en het vastgestelde daadwerkelijke verbruik over een bepaalde periode.

Maandelijks sturen regionaal netbeheerders (RNB’s) RN-info berichten naar genoemde shippers én naar GTS. GTS converteert de ontvangen informatie en stuurt deze vervolgens door aan de shippers middels RS-info berichten. Op basis van beide berichten wordt shippers de mogelijkheid geboden om hun recent ontvangen data maandelijks te vergelijken. 

Gedurende april en oktober worden debet facturen verzonden naar gerelateerde shippers over respectievelijk het eerste half jaar dan wel het tweede half jaar van het voorliggende kalenderjaar. Nadat de debet facturen zijn voldaan, worden creditfacturen verzonden over dezelfde periode naar de overige shippers. GTS vervult hierin een faciliterende rol.

Facturen worden opgesteld in mega Joule (mJ) en verrekend tegenover een gemiddelde neutrale gasprijs per kalendermaand. De gemiddelde neutrale gasprijs per maand staat vermeld op de factuurspecificatie; daarnaast is de genoemde prijs te vinden in onderstaande document. De gasprijzen worden vier keer per jaar geüpdatet.

Gedetailleerde informatie met betrekking tot reconciliatie kunt u vinden in de Gas Code via onze website.

Gasprijzen reconciliatie 94 kB 21 jan 2020