Verlegging

Als shipper of direct aangeslotene kunt u in nader overleg met ons de dienst ‘verlegging’ als maatwerk contracteren. Met een verlegging kan de reeds op een exitpunt gecontracteerde transportcapaciteit voor een bepaalde periode worden omgeboekt naar een ander exitpunt. Omdat dit maatwerk betreft, zijn er geen standaard tarieven op van toepassing.

NB: Verleggen van of naar exitpunten waarvan de beschikbare transportcapaciteit via een veiling wordt aangeboden is niet mogelijk.

Per verleggingsverzoek wordt door ons bepaald wat de kosten van de verlegging zullen zijn. Deze berekening van kosten wordt voorgelegd aan en besproken met de shipper of de direct aangeslotene. Op basis van deze kostenberekening kan de klant besluiten of deze verlegging gewenst is.

Tegelijkertijd met de kostenbepaling toetsen wij of de te verleggen exit capaciteit beschikbaar is op het netwerkpunt waar de capaciteit naar toe verlegd gaat worden.

Als de shipper of direct aangeslotene besluit dat de verlegging gewenst is en als de verlegging capaciteit technisch mogelijk is in ons netwerk dan kan de verlegging contractueel vastgelegd worden. Deze acties kunnen gestart worden nadat we van de klant een getekend formulier voor verlegging hebben ontvangen. Betreffend formulier zullen we dan ook beschikbaar stellen aan de vragende klant.

De kosten voor het verleggen worden, per verlegging, éénmalig separaat gefactureerd en per netwerkpunt worden de aangepaste en nieuwe contractpositie(s) getoond in Gasport. Voor de overeengekomen periode van de verlegging worden de capaciteiten afgerekend op basis van de gereguleerde TSC tarieven per netwerkpunt en de bijbehorende maandfactoren bij deze periode.

Voor vragen omtrent deze dienst of het starten van een verleggingsverzoek kunt u zich wenden tot onze Customer Desk, tel. +31 (0)50 521 3333 of customerdesk@gastransport.nl

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Ja, maar hier gaat het niet over vastgelegde combinaties op dezelfde locatie maar over een nog niet bestaande combinatie en een additioneel afstandsafhankelijk tarief.