Verlegging

Als shipper of direct aangeslotene kunt u onder specifieke omstandigheden en in nader overleg met ons de dienst ‘verlegging’ contracteren. Met een verlegging kan de reeds op een exitpunt gecontracteerde transportcapaciteit voor een bepaalde periode worden omgeboekt naar een ander exitpunt.

NB: Verleggen van of naar exitpunten waarvan de beschikbare transportcapaciteit via een veiling wordt aangeboden is niet mogelijk.

De voorwaarden waaraan het verzoek tot verlegging moet voldoen staan beschreven in artikel 2.1.8 van de Transportcode gas LNB. Per verleggingsverzoek wordt door shipper of direct aangeslotene onderbouwt dat de verlegging voldoet aan de voorwaarden a. tot en met c. en f. Wij beoordelen deze onderbouwing en toetsen de criteria d. en e.

Als de shipper of direct aangeslotene besluit dat de verlegging gewenst is en als de verlegging voldoet aan de voorwaarden dan kan de verlegging contractueel vastgelegd worden. Deze acties kunnen gestart worden nadat we van de klant een getekend formulier voor verlegging hebben ontvangen. Betreffend formulier zullen we dan ook beschikbaar stellen aan de vragende klant.

Voor een verlegging worden geen kosten in rekening gebracht.

Per netwerkpunt worden de aangepaste en nieuwe contractpositie(s) getoond in Gasport. Voor de overeengekomen periode van de verlegging worden de capaciteiten afgerekend op basis van het capaciteitsproduct van de te verleggen capaciteit en de voor dat product geldende gereguleerde TSC tarieven per netwerkpunt.

Voor vragen omtrent deze dienst of het starten van een verleggingsverzoek kunt u zich wenden tot onze Customer Desk, tel. +31 (0)50 521 3333 of customerdesk@gastransport.nl

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Ja, maar hier gaat het niet over vastgelegde combinaties op dezelfde locatie maar over een nog niet bestaande combinatie en een additioneel afstandsafhankelijk tarief.