Incrementele capaciteitsproces 2019-2021

Op basis van NC CAM (Verordening (EU) 2017/459) is het incrementele capaciteitsproces geïntroduceerd, een EU-breed geharmoniseerd proces om de marktvraag naar incrementele capaciteit door transmissiesysteembeheerders (TSO's) te identificeren.

De belangrijkste stappen in het incrementele capaciteitsproces zijn:

 1. Vaststellen van de indicatieve capaciteitsbehoefte
  Dit is de fase waarin marktpartijen hun niet-bindende capaciteitsbehoefte middels het vraagindicatieformulier bij de verschillende TSO’s kenbaar maken. In overleg met de aangrenzende TSO’s wordt besloten of de niet-bindende vraagindicatie(s) van de marktpartij(en) aanleiding geven om incrementele capaciteit aan te bieden en de volgende fase te starten.
 2. Ontwerpfase
  In deze fase worden technische studies uitgevoerd naar en een financiële beoordeling gemaakt van de te nemen maatregelen. Samen met andere TSO’s worden projecten gedefinieerd voor het realiseren van incrementele capaciteit. Nadat de marktpartijen geconsulteerd zijn over de plannen van de TSO’s worden de definitieve projectvoorstellen door de TSO’s opgesteld.
 3. Goedkeuring van de projectvoorstellen
  De projectvoorstellen worden ter goedkeuring ingediend bij de nationale toezichthouders.
 4. Vaststellen van de definitieve en capaciteitsbehoefte
  De te ontwikkelen incrementele capaciteit wordt op de veiling aangeboden. De uitkomsten van de veiling, zijn input voor een economische test. De uitkomst van de economische test is bepalend voor de realisatie van de voorgestelde projecten.
 5. Realisatie van de projecten die slagen voor de economische test.

Marktpartijen konden van 1 juli 2019 tot en met 25 augustus 2019 hun niet-bindende vraag naar incrementele capaciteit voor het proces 2019-2021 kenbaar maken. Hieronder zijn de verslagen inzake de marktvraagbeoordeling gepubliceerd.