Integratie BBL leiding in TTF marktgebied

BBLC en GTS organiseren beide een consultatie over de integratie. BBLC is verplicht om de aanpassing van de Algemene Voorwaarden in de markt te consulteren: daartoe zijn de aangepaste Algemene Voorwaarden van BBLC gepubliceerd op hun website. Meer informatie over de consultatie van BBLC is beschikbaar op de BBLC website.

Voor GTS is een consultatie daarentegen niet verplicht, zij wil geïnteresseerde partijen echter de gelegenheid geven hun mening te delen.

Om marktpartijen te informeren zijn de volgende documenten ontwikkeld:

Gezamelijke BBLC-GTS begeleidende brief 168 kB 08 mei 2017
GTS consultatie brief 153 kB 08 mei 2017
Kosten- batenanalyse van de integratie door Pöyry Management Consulting 784 kB 08 mei 2017
BBLC en GTS - Informatie document 10 MB 08 mei 2017
Presentatie Workshop GTS-BBL 856 kB 12 jun 2017

Na afloop van de consultatieperiode zal GTS een rapport opstellen over de voorgenomen integratie inclusief uw input. Om volledige transparatie te garanderen wordt het rapport gedeeld en besproken met de Autoriteit Consument en Markt. Het finale rapport wordt op de website van GTS gepubliceerd.

Als u vragen heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail aan ons te sturen: info@gastransport.nl.

Resultaten marktconsultatie

Hier publiceren wij de resultaten van de marktconsultatie over de integratie van de transportsystemen van BBL Company (BBLC) en Gasunie Transport Services (GTS) in het vergrote TTF-marktgebied.

BBLC en GTS hebben beide een consultatie ten aanzien van de integratie georganiseerd van 9 mei 2017 t/m 9 juni 2017.

Consultatierapport GTS 443 kB 21 jul 2017
Consultatierapport BBL Company 164 kB 21 jul 2017
Marktreactie BTGL 184 kB 21 jul 2017
Marktreactie EFET 278 kB 21 jul 2017
Marktreactie ENGIE 142 kB 21 jul 2017
Marktreactie GasTerra 149 kB 21 jul 2017
Marktreactie Shell 50 kB 21 jul 2017
Marktreactie TAQA 231 kB 21 jul 2017
Marktreactie Vattenfall 71 kB 21 jul 2017
Marktreactie VEMW 135 kB 21 jul 2017
Marktreactie Wingas 97 kB 21 jul 2017