Marktconsultatie – introductie van VIP’s

Update 26-6-2017!

Gasunie Transport Services (GTS) is van plan om virtuele interconnectiepunten (VIPs) in te richten voor de verbinding tussen het marktgebied TTF en de naburige markten in Duitsland en België. Virtuele interconnectiepunten hebben tot doel om meerdere verbindingen tussen marktgebieden te elimineren, en daardoor grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen te vereenvoudigen

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie over de introductie van virtuele interconnectiepunten (VIP’s).

Wij hadden op 29 juni een workshop georganiseerd. Helaas hebben we deze workshop moeten uitstellen, waarschijnlijk tot na de zomervakantie.

We hebben deze lastige beslissing moeten nemen om 2 redenen. Veel stakeholders gaven aan dat andere bijeenkomsten m.b.t. de Nederlandse gasmarkt op dezelfde dag zijn gepland. Verder hebben we geconcludeerd dat wij op dit ogenblik onvoldoende uit kunnen leggen op welke manier VIP-tarieven vastgesteld moeten worden en wat de effecten zijn van de implementatie keuzes op bestaande en nieuwe contracten. Dit wordt veroorzaakt door recente inzichten over de toe te passen regels en deze inzichten vragen om zorgvuldige bestudering. We zijn daarom niet in staat om een volledig overzicht te geven op dit belangrijke aspect voor de VIP implementatie.

We hebben er voor gekozen om de consultatie open te houden. Onze denkwijze verwoord in het consultatie document is nog steeds geldig, er zijn echter vragen gerezen met betrekking tot het vaststellen van de tarieven op VIPs en de effecten van implementatie keuzes op bestaande en nieuwe contracten. We nodigen u daarom van harte uit om uw voorlopige feedback op de aspecten in het consultatiedocument alvast te geven (of uw gedachten over de manier waarop een tarief vastgesteld zou moeten worden) vóór de workshop. Uw input is heel welkom!

Uiteraard zullen wij na het vaststellen van een nieuwe datum voor de workshop tevens een nieuwe deadline vaststellen voor de consultatie. U mag verwachten dat u ca. 10 werkdagen na de workshop heeft om uw feedback definitief te maken.

In onderstaand document kunt u lezen hoe wij van plan zijn deze introductie vorm te geven.

VIPs Consultatie document 2 MB 20 jun 2017

Als u vragen heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail aan ons te sturen: info@gastransport.nl.