Marktconsultatie – introductie van VIP’s

Gasunie Transport Services (GTS) is van plan om virtuele interconnectiepunten (VIPs) in te richten voor de verbinding tussen het marktgebied TTF en de naburige markten in Duitsland en België. Virtuele interconnectiepunten hebben tot doel om meerdere verbindingen tussen marktgebieden te elimineren, en daardoor grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen te vereenvoudigen

Hierbij wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de marktconsultatie over de introductie van virtuele interconnectiepunten (VIP’s).

Op 29 juni organiseren wij een workshop op de volgende locatie:
Schiphol Radisson Blu hotel,
Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rijk

Als u aan de workshop wilt deelnemen, dan graag aanmelden via dit formulier.

In onderstaand document kunt u lezen hoe wij van plan zijn deze introductie vorm te geven.

VIPs consultatie brief 30 kB 20 jun 2017
VIPs Consultatie document 2 MB 20 jun 2017

De consultatie eindigt op 12 juli 2017. Na afloop van de consultatieperiode zal GTS een rapport opstellen over de voorgenomen implementatie inclusief uw input. Om volledige transparatie te garanderen wordt het rapport gedeeld en besproken met de Autoriteit Consument en Markt. Het finale rapport wordt op de website van GTS gepubliceerd.

Als u vragen heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail aan ons te sturen: info@gastransport.nl.