Marktconsultatie – introductie van VIP’s - historie

Update 20-09-2018! Via deze link gaat u naat de actuele pagina!

Gasunie Transport Services (GTS) gaat virtuele interconnectiepunten (VIP’s) inrichten voor de verbinding tussen het marktgebied TTF en de naburige markten in Duitsland en België. Virtuele interconnectiepunten hebben tot doel om meerdere verbindingen tussen marktgebieden te elimineren, en daardoor grensoverschrijdende handel tussen marktplaatsen te vereenvoudigen.

In de eerste consultatie in juni-oktober 2017 stelden we een model voor waarbij de bestaande contracten worden overgeheveld naar het IP. Verderop op deze pagina treft u de documenten aan die we bij die consultatie gebruikt hebben.

Echter, in januari 2018 concludeerden wij dat artikel 19(9) van de netwerkcode voor Capacity Allocation Management (NC CAM) onvoldoende duidelijkheid biedt en hebben we gepubliceerd dat we via het FUNCtionality proces dat ACER en ENTSOG hiervoor hebben ingericht om die duidelijkheid zouden vragen.

In april 2018 hebben we een nieuwe consultatie uitgevoerd. Sindsdien hebben we het proces dat door ACER en ENTSOG is gevoerd intensief gevolgd, en zijn tot de conclusie gekomen dat de kans dat er vóór 2020 voldoende duidelijkheid zal zijn (dat NC CAM aangepast wordt) minimaal is. Om onze shippers duidelijkheid te verschaffen hebben we daarom besloten over te gaan tot de implementatie van het gekozen VIP-only model onder de voorwaarde dat bij de implementatie van de netwerkcode voor tarieven (NC TAR) gekozen wordt voor de postzegel systematiek als referentieprijsmethode. In het onderstaande, 2e, consultatierapport, treft u onze onderbouwing daarvoor aan.

Op 6 augustus 2018 stuurde de Europese Commissie een brief dat zij van mening zijn dat de NC CAM voldoende duidelijk is en dat die daarom niet noodzakelijk aangepast hoeft te worden. Het  VIP-only model is het juiste model en TSO’s moeten de vertraging die is opgetreden tot een minimum beperken.

GTS en ENTSOG zijn het niet eens met de Commissie en blijven van mening dat NC CAM onvoldoende duidelijkheid biedt, en dat ons plan blijft om het VIP-only model te implementeren in het eerste kwartaal van 2020. We zullen onze planning aanpassen zodat we die datum kunnen halen, en zullen de gesprekken met de naburige TSO’s herstarten.

Aanvullend zullen we in November 2018 een codewijzigingsvoorstel naar de representatieve organisaties sturen om het mogelijke te maken diversions te boeken van en naar VIPs. Na hun commentaar verwerkt te hebben sturen we het voorstel naar ACM voor hun beslissing.

2e VIPs Consultatie rapport 356 kB 28 jun 2018

Op 13 april 2018 is GTS gestart met de 2e consultatie via een workshop. Hieronder treft u de daarbij gebruikte documenten aan.

Consultatie VIPs 30 kB 16 apr 2018
Consultatie sessie - GTS slides VIPs 519 kB 16 apr 2018

Op deze 2e consultatie ontvingen wij 9 reacties, één daarvan was als vertrouwelijk aangemerkt. De 8 openbare reacties treft u hieronder aan.

1e Consultatie

In de periode juni-oktober 2017 heeft GTS een consultatie gehouden. Zeven partijen hebben een reactie gegeven op de voorstellen.

In onderstaande documenten kunt u lezen hoe GTS van plan was VIPs te introduceren. In het consultatie rapport kunt u lezen hoe GTS uw feedback heeft verwerkt in de voorstellen.

Hieronder de reacties van marktpartijen. Eén extra reactie is vertrouwelijk.

Consultatie reactie BGTL 248 kB 24 nov 2017
Consultatie reactie BNE 101 kB 24 nov 2017
Consultatie reactie ENGIE 78 kB 24 nov 2017
Consultatie reactie E-NL 268 kB 24 nov 2017
Consultatie reactie GasTerra 183 kB 24 nov 2017
Consultatie reactie Vattenfall 55 kB 24 nov 2017

VIP tarieven

ACM heeft op 22 januari een ontwerp codebesluit gepubliceerd met betrekking op de tarieven van VIPs. GTS neemt de gelegenheid waar om haar zienswijze daarop kenbaar te maken via onderstaand document. Intussen is op 8 mei 2018 een definitief besluit genomen.

We nodigen u van harte uit om uw feedback op de voorstellen te geven door het verzenden van mail aan info@gastransport.nl.