NC TAR implementatie proces

Op deze webpagina vindt u alle relevante informatie betreffende het NC TAR implementatie proces in Nederland.

In de periode April 2017 - December 2017 hebben GTS en ACM, als onderdeel van het NC TAR implementatie proces in Nederland, meerdere informatie sessies voor de gas markt georganiseerd. In deze sessies zijn de belangrijkste elementen en de ambities uit NC TAR uitgelegd. Tevens hebben GTS en ACM, voor elke implementatie keuze in NC TAR, aangegeven welke oplossingen mogelijk zijn en hebben dit met stakeholders besproken.

Op basis van stakeholder input hebben wij op 24 oktober 2017 het NC TAR voorstel gepubliceerd en we hebben dat voorstel in meerdere informatie sessies besproken met ACM en de stakeholders. ACM heeft haar NC TAR beoordelingskader gepresenteerd.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een NC TAR ontwerp besluit door ACM dat op 5 maart 2018 is gepubliceerd. Belanghebbenden hebben tot en met 28 mei 2018 de mogelijkheid gehad om een schriftelijke zienswijze te geven op het ACM ontwerp besluit. Wij hebben onze schriftelijke zienswijze op 25 mei 2018 bij ACM ingediend.

De door GTS gepubliceerde NC TAR informatie kunt u hieronder vinden.

ACM heeft op 11 december 2018 het definitieve NC TAR besluit gepubliceerd. De nieuwe tariefstructuren en voorwaarden voor het transport van gas  zijn tot stand gekomen na intensieve besprekingen tussen GTS, ACM, TAQA, BBL Company en de belangenorganisaties Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), Energie-Nederland, Vereniging Gasopslag Nederland (VGN), Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) en Vereniging LNG Shippers Nederland (VLNG).

Al deze partijen hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe tariefstructuren en de reeds genomen tariefbesluiten (2014-2019). Ook zijn afspraken gemaakt ter verbetering van de herleidbaarheid van de tarieven. Daarnaast blijft de marktintegratie met BBL tenminste tot 1 januari 2021 in stand en is een transparant proces voor mogelijk toekomstige marktintegraties afgesproken. De overeenkomst geeft alle betrokkenen meer zekerheid over de ontwikkeling van onze tarieven voor de komende jaren, en draagt bij aan stabiliteit.

Het definitief NC TAR besluit (inclusief de aangepaste netwerk codes) kunt u vinden op de website van ACM

Schriftelijke zienswijze: 25 mei 2018

Schriftelijke zienswijze: 25 mei 2018 4 MB 14 jun 2018

Informatie sessie 13 april 2018

Presentatie NC TAR 13042018 1 MB 17 apr 2018

Informatie marktsessie 19 december 2017

Mogelijke oplossingen voor issues in geval van een 0-100 verdeling 290 kB 20 dec 2017

Informatie markt sessie 27 november 2017

Analyse entry/exit revenue verdeling op tarieven 483 kB 28 nov 2017
Analyse entry/exit revenue verdeling op tarieven - resultaten 18 kB 28 nov 2017

Informatie markt sessie 13 oktober 2017

Informatie Marktsessie 13 oktober 2017 935 kB 19 okt 2017