Voorwaarden en condities

Gasunie Transport Services is een gereguleerd bedrijf. De voorwaarden en condities waaronder het gastransport dient plaats te vinden zijn vastgelegd in de Nederlandse Gaswet en verder uitgewerkt in de Gascodes.

Op deze webpagina’s kunt u onder andere alles vinden over wetgeving (Europese) codes en onze eigen Transmission Service Conditions (TSC) onze zogenaamde algemene voorwaarden. Neemt u alstublieft nota van deze regels omdat zij van belang kunnen zijn bij het sluiten van de transport overeenkomsten, wellicht niet nu maar wel in de toekomst.

Verder geven wij u uitleg over onze facturering en alles wat daar bij komt kijken.

De TSC (de “algemene voorwaarden” van GTS) dient ter completering van de Gascodes. De Gascodes worden vastgesteld door de ACM. Ten gevolge van de nieuwe regelgeving geven de Gascodes en de TSC alleen in samenhang een volledig beeld van de relevante voorwaarden.

De ACM heeft alle delen van de Gascodes vastgesteld. De vastgestelde versie van de Gascodes is te vinden op wetten.overheid.nl.