CMP maatregelen

Congestiebeheer

Ter voorkoming van congestie op interconnectiepunten (IP) heeft GTS de volgende CMP-maatregelen ingevoerd:

  • Surrender of Capacity (SoC)
  • Oversubscription & Buy Back (OBB)
  • Long Term Use It Or Lose It (LT UIOLI)

Surrender of Capacity

Een shipper kan GTS verzoeken om eerder door shipper gekochte capaciteit (opnieuw) aan te bieden op het veilingplatform PRISMA. Voor meer informatie over SoC klik hier.

Oversubscription & Buy Back

Op IP’s met contractuele congestie zal GTS extra vaste capaciteit aanbieden via een overboek- en terugkoopregeling (OBB). GTS bepaalt de hoeveelheid beschikbaar gestelde OBB-capaciteit per IP en per veilingproduct.

Tijdens een veiling is niet zichtbaar of de aangeboden capaciteit beschikbaar is gekomen via een OBB-regeling of dat het vaste technische capaciteit betreft. Voor de shipper is er dan ook geen verschil tussen geboekte OBB-capaciteit en geboekte reguliere technische capaciteit.

in het uitzonderlijke geval dat contractuele congestie fysieke congestie wordt, zal GTS de noodzakelijke maatregelen treffen om de fysieke congestie op te heffen. De belangrijkste manier om dit te bereiken zonder de rechten van de shipper die OBB-capaciteit heeft gecontracteerd aan te tasten, is via een terugkoopveiling op PRISMA. Deze actie zal leiden tot een zodanige (her-)nominatie van capaciteiten dat de fysieke congestie wordt opgelost.

Long-term use-it-or-lose-it

Wanneer een IP wordt aangeduid als congestiepunt zal GTS conform de CMP-eisen het gebruik van de door een shipper gecontracteerde capaciteit  rapporteren aan de Nederlandse toezichthouder ACM. Het is aan de toezichthouder om te beslissen of een shipper zijn capaciteit (hoeveel en gedurende welke termijn) moet teruggegeven aan GTS met als doel om (opnieuw) te worden geveild.