Facturering en debiteurenbeleid

Welke facturen kunt u van GTS verwachten?

GTS factureert diensten en services aangaande het gastransport in het landelijk net.

De facturen van GTS, bestaan uit een voorblad (PDF file) en een specificatie (XLS file). De PDF file is een overzicht met de totaalbedragen. In de XLS file worden alle factuur details getoond. De energie eenheid die we op onze facturen gebruiken is standaard voor alle factuursoorten kWh, tenzij anders vermeld. Op de factuur specificatie staat altijd de gebruikte energie eenheid vermeld.

Het vaststellen van deze facturen doen wij op verschillende momenten gedurende het jaar. De meeste facturen hebben een maandelijks terugkerend patroon, dit zijn de contracted-, balancing-, peak supply-, exceeding- en settlement factuur.  Tevens zijn er een aantal facturen die slechts één of twee keer per jaar verstuurd worden, dit zijn de gasverwarmings- en de reconciliatiefacturen.

Meer over deze factuurmomenten kunt u vinden bij "Wanneer kunt u welke facturen verwachten".

Wilt u weten welke diensten via welke facturen in rekening gebracht  worden, dan kunt u deze informatie vinden onder "Wat wordt gefactureerd middels welke factuur". 

Waar kunt u uw facturen vinden?

GTS factureert digitaal en de aan u gerelateerde facturen met een factuurdatum niet ouder dan twee jaar kunt u opvragen via onze klantenportal, Gasport. De facturen kunt u inzien als u inlogt op Gasport en vervolgens gaat naar ‘Financial’ en daar kiest voor ‘Invoices’.

Vervolgens klikt u links in het menu op ‘Invoices’, zie daarvoor onderstaande afbeelding. Linksonder kunt u vervolgens een tijdvak ingeven waarvoor u de facturen in wilt zien. Tevens kunt u in laten stellen dat u een email krijgt als er een nieuwe factuur voor u klaar staat op Gasport, dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar customerdesk@gastransport.nl.

Wat wordt gefactureerd middels welke factuur

Contracted factuur
Middels de contracted factuur factureert GTS de gecontracteerde diensten en de administratieve fees die betaald moeten worden. De gecontracteerde diensten worden per contract weergegeven per boekingsnummer. Als u een transfer of capacity rights (toc), transfer of usage right (tou) of een diversion (div) heeft gedaan, brengt GTS per transfer/ diversion een fee in rekening. Meer informatie over de hoogte van deze fees kunt u vinden in appendix 1c behorende bij de TSC. De contracted factuur bevat ook een voorblad en een specificatie. In deze specificatie zit een groot aantal tabbladen, een uitleg per tabblad kunt u hieronder vinden.

Het tabblad ‘CSV Total’ is een overzicht van de totaal bedragen uitgesplitst naar wettelijke taak.

Het tabblad ‘TOC/TOU/DIVoverview bevat de verhandelde capaciteiten aan derde partijen. Dit tabblad zit alleen in uw factuur als u ook daadwerkelijk capaciteiten heeft verhandeld aan een aantal andere partijen.

De tabbladen ‘Entry capacity’ en ‘Exit capacity’ zijn de gecontracteerde diensten per richting, entry en exit. Op de tabbladen entry en exit is tevens nog een uitsplitsing gemaakt naar boekingen op maand- en dag basis. Op het tabblad exit is tevens nog een uitsplitsing gedaan naar RNB GV en RNB KV voor de partijen die actief zijn in het regionale net.

Het tabblad ‘Trading fees’ bevat de fees die u moet betalen omdat in deze betreffende maand 1 of meerdere toc, tou of diversion’s zijn uitgevoerd. Dit tabblad is alleen bij uw factuur gevoegd als er daadwerkelijk toc, tou of diversion’s zijn uitgevoerd.

Het tabblad ‘Surcharges’ treft u aan in uw factuur als u capaciteit heeft verworven via de veilingen op grenspunten en u hiervoor een auction surcharge / auction premium heeft ingegeven en dit ook aan u is bevestigd door het veilingplatform. Per boeking wordt aangegeven wat de capaciteit is en de premium per kWh. Let op de premium wordt hier weergegeven in €ct./ kWh.

Het tabblad ‘Wheeling’ treft u aan in uw factuur specificatie als u een wheeling gecontracteerd heeft. Meer over de wheeling dienst en de wheeling mogelijkheden kunt u vinden in onze TSC.

Balancing factuur
Via de balancing factuur worden de Within Day Balancing Actions (WDBA) en de Line Pack Flexibility Services (LFS) gefactureerd. De balancing actions, noodzakelijk doordat de prognose SBS buiten de groene zone zal treden, worden bij de veroorzakers in rekening gebracht. Deze zult u dus alleen op de factuur zien als u ten tijde van de afroep veroorzaker was van een balancing action. De LFS is de portfolio onbalans settlement die aan het eind van iedere gasdag gesettled wordt tegen een percentage en tegen de geldende neutrale gasprijs (NGP). Hieronder kunt u een voorbeeld van deze factuur vinden.

De Peak supply advance en final factuur

De peak supply factuur ontvangt u van GTS als u leverancier bent in het regionale net in het segment G1A en G2A (kleinverbruikers), of als u als LB shipper de third party agreement heeft getekend voor een aantal leveranciers waarvoor u de shipper bent. Het bestand voor dit agreement kunt u hieronder vinden. Middels de peak supply factuur wordt de reservering, die GTS voor de kleinverbruikers voor pieklevering moet doen, bij u in rekening gebracht. De factuur wordt gemaakt op basis het centraal aansluitregisters (C-AR) van de gezamenlijke regionale netbeheerders. De berekening van de reservering wordt gedaan op basis van de eerste maand berichten (M1, advance factuur) en vervolgens vier maanden later op basis van de definitieve gegevens uit het C-AR (M+4,final factuur). Hieronder kunt u een voorbeeld van de facturen vinden.

Meer over de uitleg van de pieklevering is hier te vinden.

Capacity Exceeding factuur
De capacity exceeding factuur komt tot stand indien de per gasdag onder contract staande entry- en of exitcapaciteit op het netwerkpunt per uur met meer dan de operationele 2% marge wordt overschreden. Per gasdag wordt alleen de hoogste capaciteitsoverschrijding in rekening gebracht.

De hoogte van de exceeding is gebaseerd op het verschil tussen de geboekte capaciteit en de daadwerkelijk gebruikte capaciteit vermenigvuldigd met de bijbehorende maandfactor en het netwerkpunt jaartarief (transport tarief + balancering tarief + kwaliteitsconversie tarief van het betreffende netwerkpunt).

Settlement advance en final factuur
De settlement factuur is de factuur waarop de near real time (NRT) portfolio onbalans vergeleken wordt met de offline portfolio onbalans. Hieruit volgt een settlement quantity die wordt gesettled tegen de neutrale gas prijs (NGP). Dit proces doen we voor elke gasmaand twee keer.

De eerste keer is deze op basis van de voorlopige allocatie, dit resulteert in de settlement advance factuur. Vervolgens zullen wij vier maand later (M+4) op basis van de definitief vastgestelde allocaties nogmaals dit proces uitvoeren. Dit resulteert in de settlement final factuur. Op de settlement final factuur worden verschillen ten opzichte van de voorlopige allocatie in rekening gebracht. Op deze facturen ziet u daarom ook alleen voor de dagen waarop een verschil is tussen de voorlopige en definitieve allocatie een regel op de factuur bijlage verschijnen.

Voorbeelden van de settlement advance en final factuur kunt u hieronder vinden.

Hoe kunt u de factuur controleren?

Contracted factuur
Voor de contracted factuur kunt u de functionaliteit "Contract position" in Gasport raadplegen. Hier staan ook de originele CDS-nummers aangegeven onder Deal ID. Deze kunnen tevens worden gedownload. Daarnaast is een totaal overzicht (conversie) met CDS-nummers en het bijbehorende Booking ID beschikbaar gemaakt.

Balancing factuur
Voor de balancing factuur kunt u in Gasport de balancing actions raadplegen. Dit kunt u doen onder ‘Historical’ en vervolgens de optie balancing, zie ook onderstaande afbeelding. Hetzelfde geldt voor de LFS. Deze kunt u hier ook vinden.

Peak Supply advance en final factuur
Piekfacturering vindt plaats aan leveranciers die actief zijn in het regionale net in het segment G1A en G2A (kleinverbruikers) of shippers die actief zijn in het regionale net en de third party agreement hebben  getekend voor een aantal leveranciers waarvoor zij shipper zijn.

Voor de gecontracteerde piekleveringscapaciteit worden een tweetal verschillende facturen verstuurd:

  • Transportkosten + Productiekosten. Met deze factuur worden zowel de kosten voor de reservering van piekfaciliteiten als voor de gereserveerde transportcapaciteit gefactureerd. Deze factuur wordt enkel in de wintermaanden (januari, februari en december) verstuurd.

  • Productiekosten. Hierop staan alleen de kosten voor de reservering van de piekfaciliteiten. Deze factuur wordt in de overige maanden verstuurd.

De winterfactuur bevat een bijlage met 4 tabbladen: 1 voor Entry, 1 voor exit, 1 voor productie en 1 met daarop de rekenparameters

De zomerfactuur bevat een bijlage met 2 tabbladen: 1 voor productie en 1 voor de rekenparameters.

Voor gereserveerde pieklevering capaciteit wordt op de eerste werkdag na de leveringsmaand de advance factuur gestuurd (gebaseerd op M1 data). Na vier maanden wordt op basis van de M4 data de final factuur opgesteld. Op de final factuur wordt het  verschil tussen de M1 en de M4 waarden in rekening gebracht.

Capacity exceeding factuur
Voor de capacity exceeding facturen zult u twee schermen in Gasport met elkaar moeten vergelijken. Ten eerste zult u de contract position op moeten vragen in Gasport. Deze kunt u vervolgens vergelijken met de offline allocatie op uurbasis in Gasport op het betreffende netwerkpunt. Deze allocatie kunt u opvragen via ‘Historical’ en vervolgens ‘Offline allocations’ zie ook onderstaande afbelding. Vervolgens kiest u links het betreffende tijdvak in het menu en rechts het betreffende netwerkpunt waarvoor u de data wilt controleren.

Settlement advance en final factuur
De settlement advance en settlement final factuur kunt u ook controleren met data die u wordt aangeboden op Gasport.  Hiervoor gaat u op Gasport naar ‘Historical’ en vervolgens naar ‘Settlement’. Vervolgens kiest u links het betreffende tijdvak in het menu waarvoor u de settlement data wilt controleren. In het overzicht dat getoond wordt kunt u de Near Real Time, de Offline V3 Onbalans en de Offline V4 onbalans vinden alsmede de settlement quantities die u ook ziet op de factuur specificatie van de settlement advance en final factuur. Wilt u een specifieke uur onbalans controleren dan kunt u dubbelklikken op een regel. Alle Near Real Time en Offline Allocaties worden dan voor dat specifieke uur getoond.

Factuurmomenten
Factureren gaat via onze billing kalender, facturen worden op vaste momenten aangemaakt en verstuurd. De kalender is hieronder weergeven.

Wanneer kunt u welke factuur verwachten?

  Invoice type Invoiced on Dec 2019 Jan Feb Mrt Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1a Contracted 1st working day 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1
1b Contracted for RNB only* 5th working day 6 8 7 6 7 7 8 7 7 7 7 6 7
2 Balancing 1st working day 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1
6 Settlement advance** 25th working day 5 8 5 6 2 11 9 6 4 4 5 4 4
7 Settlement final* 19th working day 30 28 27 26 29 28 26 27 27 25 27 26 28
8 Peak supply advance 1 working day 2 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1
9 Peak supply final* 19th working day 30 28 27 26 29 28 26 27 27 25 27 26 28
10 Capacity exceeding 20th working day 24 28 27 26 29 28 26 27 27 25 27 26 28

Legenda
  * Invoices of month of delivery + 4. All other invoices are month of delivery + 1
** Because of the 25th working day this invoice will pass the regular scheduled month

Meer informatie
Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt uiteraard ook contact opnemen met de GTS Customer Desk via +31 (0)50 521 33 33 of customerdesk@gastransport.nl

Debiteurenbeleid

Facturen in Gasport
Alle facturen die GTS maakt op basis van de contractuele verplichting die klanten bij GTS aangaan, worden beschikbaar gesteld in de online customer portal Gasport. Onder ‘Financial’ - ‘Accounts payable’ is een overzicht te vinden van alle openstaande debet facturen:

Bij ‘Invoices’ wordt een overzicht weergegeven van alle facturen; credit- en debetfacturen, openstaande en reeds betaalde facturen:

Om toegang te krijgen tot de facturen, is een certificaat nodig, dit certificaat is aan te vragen via het aanvraagformulier voor Online Services dat u kunt vinden op onze website. Op het aanvraagformulier bestaat de mogelijkheid om naast toegang, ook een e-mailalert aan te vragen om een e-mail te ontvangen wanneer er nieuwe facturen beschikbaar zijn gesteld. Deze e-mailalert is ter informatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Behandeling openstaande posten
De betalingstermijn van elke nieuwe factuur is 14 dagen na factuurdatum. Wanneer een (gedeelte van een) factuur niet geïnd kan worden, zal GTS overgaan tot een incasso traject, de kosten van een incassotraject zijn voor rekening van de klant.

Debet- en creditbedragen met dezelfde vervaldatum worden automatisch door GTS met elkaar verrekend. Creditbedragen worden niet uitbetaald, zolang er een debet bedrag openstaat groter dan het credit bedrag. Als er veel openstaande posten zijn, is het mogelijk om van tevoren af te stemmen hoe de verrekening van openstaande posten plaats moet vinden, als u hierover afspraken met ons wilt maken, kunt u contact opnemen met de  Customer Desk.


Rentenota
Aan het begin van elke maand wordt over alle te laat betaalde facturen rente berekend, deze rente wordt als factuur aan de klant in rekening gebracht.

Voor verdere vragen over dit proces kunt u zich op werkdagen richten tot de  Customer Desk.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Alle facturen die GTS maakt op basis van de contractuele verplichting die klanten bij GTS aangaan, worden beschikbaar gesteld in de online customer portal Gasport. Onder ‘Financial’ - ‘Accounts payable’ is een overzicht te vinden van alle openstaande debet facturen.