Kredietwaardigheid indien u actief bent

Hoe verloopt het kredietwaardigheidproces indien u actief bent?

Hieronder vindt u informatie over waar u met uw kredietwaardigheid rekening mee moet houden, indien u een shipper en/of handelaar bent en u een licentie heeft.

1. Uw benodigde kredietlimiet en kredietruimte bepalen
Uw kredietlimiet moet tenminste uw exposure dekken, maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Wij adviseren u ook rekening te houden met extra kredietruimte, wanneer u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen. In het geval van jaargrens overschrijdende boekingen kan het exposure hoger worden (bij tariefverhoging) of lager worden (bij tariefverlaging) met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

U kunt uw kredietlimiet verhogen door het overleggen van aanvullende zekerheden. De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn Parent Company Guarantee en Security Deposit en/of een Bank Guarantee. Hier vindt u de aanvraag documenten. Een Bank Guarantee dient verstrekt te worden door een bank met een Moody’s long term credit rating van minstens Baa2 of Standard & Poor’s rating van minstens BBB. De laagste van de twee ratings is van toepassing. De financiële zekerheden dienen tenminste twee maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportboekingscontract.

U kunt uw kredietlimiet verhogen door het tijdig overleggen van aanvullende financiële zekerheden. Daarentegen kunt u ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

2. Bepaal uw exposure

a. Door contracten van diensten
Uw initiële exposure wordt bepaald nadat u uw erkenningsaanvraag ingediend heeft. Daarna kan de exposure wijzigen - zowel omhoog als omlaag - als u nieuwe diensten of transportcontracten contracteert.

U kunt nieuwe diensten contracteren als u voldoende kredietruimte heeft om het bij de dienst horende kredietrisico af te dekken. Voor de berekening van uw exposure bij uw te contracteren dienst neemt u de hoogste maandfactuur van uw transportboeking en vermenigvuldigt deze met 3. Betreft het een boeking van 1 of 2 maanden dan vermenigvuldigt u met respectievelijk 1 en 2. Als uw kredietlimiet niet voldoende is voor uw nieuwe boeking, zal uw boekingsverzoek worden afgewezen.

De exposure wordt vermeerderd met eventuele openstaande transportcontract facturen, wanneer deze langer dan 60 dagen openstaan.

b. Exposure door onbalans
Uw initiële onbalansexposure wordt bepaald na uw erkenningsaanvraag.
Houdt u echter ook rekening met uw actuele onbalans. Uw onbalans exposure kan namelijk ook hoger worden doordat uw onbalans op een bepaald moment groter is dan de hiervoor opgenomen onbalansexposure. GTS bepaalt dagelijks om 06.00 (LET) uur uw actuele onbalanspositie en vergelijkt die met uw bestaande onbalansexposure.

De waarde van de onbalansexposure is de maximaal gerealiseerde onbalansexposure van de afgelopen 12 maanden en bestaat uit de som van:

 1. financiële waarde van het Portfolio Onbalans Signaal (POS);
 2. openstaande factuurbedragen Linepack Flexibility Service;
 3. financiële waarde van Balancing actions;
 4. openstaande settlement facturen.

Als de som van de onbalansexposure uitkomt op een negatief bedrag wordt gerekend met een bedrag van 0 Euro. De onbalansexposure wordt - voor de duur van 12 maanden - naar boven aangepast zodra de gerealiseerde onbalansexposure op een dag hoger wordt dan de maximumwaarde tot dat moment.

Handhavingsprotocol kredietwaardigheid
Als u uw kredietruimte dreigt te overschrijden of daadwerkelijk overschrijdt, zal GTS de acties uitvoeren die zijn vastgelegd in het handhavingsprotocol kredietwaardigheid. Dit handhavingsprotocol kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Overzicht kredietwaardigheid en exposure shippers

U kunt deze financiële informatie voor uw organisatie terugvinden in onze online customer portal Gasport onder “Financial”.

Kredietlimiet - Exposure = Kredietruimte

Som van:

 • Analyse van jaarrekeningen shipper door GTS
 • Additionele financiële zekerheden
 

Som van:

 • TTF reserveringen
 • Exposure uit transportboekingen
 • Openstaande transportboekings-facturen (> 60 dagen)
 • (Initiële) Onbalans exposure
 • Overig reservering (Open Season ed)
 

Te besteden bedrag:

 • In euro
 • Percentage reeds besteed
Bekijk alle veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • Ja, de hoogte van het benodigde krediet kan variëren. Uw krediet dient uw exposure te dekken. In het geval uw exposure wijzigt, heeft dit invloed op uw benodigd krediet. Een gedetailleerde uitleg over de opbouw van de exposure is hier te vinden.

  - Verhogen
  U kunt uw kredietlimiet verhogen door het tijdig overleggen van aanvullende financiële zekerheden. De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn Parent Company Guarantee en Security Deposit en/of een Bank Guarantee. De standaarden kunt u hier vinden.

  - Verlagen:
  U kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

  De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract.

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Ja, de hoogte van de verleende financiële zekerheid kan aangepast worden. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Periodiek voeren wij een kredietanalyse op uw bedrijf uit. De hoogte van het door ons toegekende kredietlimiet wordt opnieuw vastgesteld en aan u medegedeeld.

 • De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportboekingscontract.