Netwerkcodes implementatie

Implementatie van Europese netwerkcodes is soms een lastige exercitie. Er moet rekening gehouden worden met het bestaande nationale systeem, nationale wetgeving, meningen van de toezichthouder en, last but not least, ook met de wensen van onze klanten.

Bovenstaande paradox leidt er toe dat soms vragen gesteld kunnen worden of bepaalde regels wel of wel voldoende geïmplementeerd zijn. Hieronder treft u een aantal van deze vragen aan met de bijbehorende antwoorden.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • De Nederlandse implementatie voldoet aan de eisen gesteld in dit artikel, hoewel shippers geen factuur ontvangen voor hun einde-dag onbalans positie. Artikel 21(2) van de NC BAL bepaald dat de berekening van de einde-dag onbalans hoeveelheid evenredig aangepast moet worden als een linepack flexibility service wordt aangeboden; GTS biedt een dergelijke dienst aan (en stuurt facturen naar shippers voor de kosten) op zodanige wijze dat de uitkomst van de berekening van de einde-dag onbalans hoeveelheid altijd nul is. Daaruit voorvloeiend zijn de einde-dag onbalans kosten altijd nul, het zal duidelijk zijn dat hiervoor geen factuur gestuurd wordt door GTS aan haar shippers.  GTS begrijpt dat het belangrijk is dat er een incentive voor shippers is om in balans te zijn aan het einde van de dag, daartoe heeft zij de Linepack Flexibility Service ingericht.

  • Ja, en de uitkomst is iedere dag 0, zoals in de vraag hiervoor m.b.t. einde dag onbalans uitgelegd.

  • De Nederlandse implementatie voldoet hieraan, hoewel we niet de einde-dag prognose publiceren van de hoeveelheid gas die zich in het transport systeem bevindt. Omdat GTS variant 1 van het informatie model heeft geïmplementeerd heeft deze informatie geen enkele waarde voor de netwerk gebruikers. Netwerk gebruikers kennen hun near-real-time positie en de near-real-time positie van het Systeem Balans Signaal (SBS) waardoor ze in staat zijn hun risico’ s met betrekking tot balanceer acties te mitigeren. Als we deze prognose zouden willen publiceren dan zou de beste schatting van de hoogte van het SBS aan het einde van de gasdag de hoogte van het SBS aan het begin van de gasdag zijn. Dit volgt automatisch uit het feit dat netwerk gebruikers een day-ahead programma aan GTS aanbieden dat volume neutraal is over de gasdag en dat prudent netwerk gebruikers hun uiterste best zullen doen om dit programma te volgen.

  • De Nederlandse implementatie voldoet aan de neutraliteits voorwaarden. Omdat de kosten voor de dagelijkse onbalans altijd nul zijn voor alle netwerk gebruikers, zijn ook de neutraliteits kosten altijd nul. Derhalve publiceren wij deze neutraliteits kosten niet elke maand zoals gesteld in art. 29.4. Wel genereert GTS inkomsten uit de einde-dag onbalans incentive door middel van de Linepack Flexibility Service, hierdoor is het neutraliteitsbeginsel geïmplementeerd. Deze inkomsten worden afgetrokken van de Toegestane inkomsten, waardoor de transport tarieven dalen.