Tariefinformatie vanaf 2020

Voor tariefinformatie voor 2019 en eerder, zie deze pagina

Vanaf 2020 wordt de tariefstructuur bepaald op basis van de uitgangspunten die in de door de Europese Commissie vastgestelde ‘Netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas’ (NC-TAR) zijn vastgelegd. Op basis van deze uitgangspunten heeft de ACM bepaald dat vanaf 2020 sprake zal zijn van een uniform all-in tarief voor alle netwerkpunten (de zogenaamde postzegelmethodiek). Daarbij wordt uitsluitend nog onderscheid gemaakt tussen entry-storage, entry-niet-storage, exit-storage en exit-niet-storage. Hiervoor zijn 4 jaarreserveringsprijzen vastgesteld. Vanuit deze jaartarieven zijn met behulp van door de ACM vastgestelde seizoensfactoren en multipliers de reserveringsprijzen voor de 5 mogelijke capaciteitsproducten (jaar, kwartaal, maand, dag en intra-dag) vastgesteld. Alle reserveringsprijzen staan vermeld in Appendix 1 van de TSC.

Capaciteit kan uitsluitend worden gecontracteerd voor perioden die overeenkomen met de hierboven genoemde producten jaar, kwartaal, maand, dag en intra-dag. Een gewenste boeking die afwijkt van de duur van deze producten, moet worden gesplist in meerdere boekingen om de gewenste periode te dekken. Ook een gewenste geprofileerde boeking moet worden gesplist in meerdere boekingen.

Een jaarproduct kan iedere gewenste maand ingaan, een kwartaalproduct uitsluitend op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Een jaar-, kwartaal- of maandproduct kan ook geboekt worden terwijl de gewenste periode al is ingegaan, voor jaar- en kwartaalproduct kan dit alleen in de eerste maand van de gewenste periode. Voor de dagen voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum zal dan hoeveelheid 0 als capaciteit geboekt worden.

Capaciteitsproducten van het type jaar, kwartaal en maand eindigen altijd op de laatste dag van de (laatste) maand van het product.

Op verzoek van de shipper kan GTS voor binnenlandse entry- en exitpunten achteraf een combinatie van gecontracteerde kwartaal-, maand- en/of dag-capaciteitsproducten optimaliseren naar een voor de shipper zo voordelig mogelijke combinatie. Een dergelijk verzoek van de shipper zal enkel worden gehonoreerd indien de boekingen zijn gedaan op dezelfde dag, op hetzelfde netwerkpunt en in dezelfde richting. GTS biedt echter ook een tweetal rekentools (voor een geprofileerde boeking en voor een vlakke boeking) aan die door de shipper gebruikt kunnen worden om vooraf zelf de optimale combinatie van te boeken producten (en de kosten) te bepalen.

Hieronder een voorbeeld van een geprofileerde boeking en de toe te passen optimalisatie.
Gewenst profile:

Dit wordt als volgt geoptimaliseerd:

Dit resulteert in 5 aparte boekingen: 1 jaarboeking, een kwartaalboeking voor Q1, een kwartaalboeking voor Q4, een maandboeking voor Januari en een maandboeking voor December.

Capaciteitsoverschrijding

Indien de per gasdag gecontracteerde entry- en/of exit capaciteit op het netwerkpunt per uur met meer dan de operationele 2% marge wordt overschreden, is er sprake van een capaciteitsoverschrijding (inclusief operationele marge) waarvoor een toeslag in rekening wordt gebracht. Per gasdag wordt alleen de hoogste capaciteitsoverschrijding in rekening gebracht.

Het tarief voor de overschrijding is gelijk aan het tarief voor een maandcapaciteitsproduct behorend bij de maand waarin de overschrijding plaatsvindt.

Het verschuldigde bedrag voor een overschrijding bestaat uit het verschil tussen de geboekte capaciteit (som van de usage rights per uur per gasdag) en de daadwerkelijk gebruikte capaciteit (de offline allocatie waarde); deze wordt vermenigvuldigd met het tarief voor het bijbehorende maandcapaciteitsproduct.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

  • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

  • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

  • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

  • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

  • Alleen beschikbaar op de Engelse website.