Tariefinformatie t/m 2019

Het uitgangspunt voor alle tarieven is het jaartarief. Jaartarieven gelden voor een contract met een vlak capaciteitsprofiel voor een periode van 12 maanden. Jaarcontracten kunnen in iedere willekeurige maand ingaan. Langetermijncontracten kunnen worden afgesloten voor meerdere aaneengesloten perioden van 12 opeenvolgende maanden. Contracten kunnen ook voor kortere perioden worden afgesloten, bijvoorbeeld voor een aantal uren per dag, één enkele dag, één enkele maand of voor meerdere dagen of maanden.

Een maandcontract loopt altijd af op de laatste dag van de desbetreffende kalendermaand.

Onze entry- en exittarieven staan in appendix 1a en 1b van de TSC.

Systematiek tarieven

Wanneer een shipper capaciteit boekt voor een periode van minder dan 12 maanden, dan worden bij het tarief zogenaamde “maandfactoren” toegepast. De maandfactor is een percentage van het jaartarief en kan van maand tot maand verschillen.

Indien een shipper een contract van minder dan 12 maanden boekt, wordt het tarief voor de gehele periode waarvoor een forward transportcapaciteit wordt geboekt, als volgt berekend:

 • De som van de maandelijkse factoren voor de afzonderlijke maanden (deze som kan nooit meer bedragen dan 100%) wordt vermenigvuldigd met het jaartarief, of, indien dit lager is
 • (81,25% plus 3% van het aantal wintermaanden plus 1,5% van het aantal voorjaars- en herfstmaanden samen plus 0,75% van het aantal zomermaanden) vermenigvuldigd met het jaartarief

Voor de standaard capaciteitsproducten (kwartaal, maand en dag) die op PRISMA worden aangeboden wordt het tarief gepubliceerd inclusief de juiste maand- en dagfactoren.

Voor backhaulcapaciteit geldt voor elke maand een maandfactor van 1/12 van het jaartarief.

FcFs capaciteit, zowel firm als interruptible (indien firm is uitverkocht), kan voor elke willekeurige periode aangevraagd worden zolang het maar een aaneengesloten periode en vlakke capaciteit over die periode betreft. Profielboekingen en gecombineerde firm- en interruptible boekingen worden niet door PRISMA ondersteund. Bovenstaande beperkingen kunnen door het gebruik van de maandfactor systematiek tot hogere kosten leiden.

Op verzoek van de shipper kan GTS achteraf de maandfactoren van toepassing verklaren op de profiel- en/of gecombineerde boeking. Een dergelijk verzoek van shipper zal enkel worden gehonoreerd indien de boekingen zijn gedaan op dezelfde dag, op hetzelfde netwerkpunt en in dezelfde richting.

Indien aan bovenstaande is voldaan, zal de capaciteit worden verdeeld in horizontale ranges en de maandfactor is dan van toepassing op elke range. Onderstaand is een en ander grafisch weergegeven.

Capaciteits overschrijding

Indien de per gasdag gecontracteerde entry- en/of exit capaciteit op het netwerkpunt per uur met meer dan de operationele 2% marge wordt overschreden, is er sprake van een capaciteitsoverschrijding (inclusief operationele marge) waarvoor een toeslag in rekening wordt gebracht. Per gasdag wordt alleen de hoogste capaciteitsoverschrijding in rekening gebracht.

De hoogte van deze toeslag is gebaseerd op het verschil tussen de geboekte capaciteit en de daadwerkelijk gebruikte capaciteit vermenigvuldigd met de bijbehorende maandfactor keer het netwerkpunt jaartarief (transport tarief + balanceringstarief + kwaliteitsconversie tarief op het betreffende netwerkpunt).

Bekijk alle veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Het dagelijkse capaciteits tarief kan als volgt worden berekend: Dagfactor*maandfactor*jaartarief.

  • Dagfactor is altijd 1/30
  • Maandfactor:
  • *ingeval van FORWARD FLOW afhankelijk van de maand:
   • 0,3 voor december, januari, februari (winter maanden)
   • 0,15 voor maart, april, oktober, november (schouder maanden)
   • 0,075 voor mei, juni, juli, augustus, september (zomer maanden)
  • * ingeval van BACKHAUL
   • Maandfactor is 1/12 voor alle maanden
  • Het jaartarief kan worden gevonden op onze website

  De kosten voor een FIRM dagboeking kan als volgt worden berekend:
  kosten (€/dag) = geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

  Als de boeking INTERRUPTIBLE is, dan is een korting van30% van toepassing:
  kosten (€/dag) = 0,7*geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • De tarieven zijn onderdeel van de TSC tarief bijlage.

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • Het Within-day capaciteits tarief kan als volgt berekend worden: het dagelijks capaciteitstarief vermenigvuldigd met de Within-day factor.

  De Within-day factor wordt bepaald op basis van het aantal uren waarvoor de capaciteit beschikbaar is (runtime): aantal uren/24.