REMIT

Verordening (EU) 1227/2011 betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (de REMIT Verordening) is gericht op het voorkomen van marktmanipulatie op de groothandelsmarkten voor energie door de transparantie te vergroten.

Hoewel primair gericht op de energiehandelaren, dienen ook transmissiesysteembeheerders op basis van artikel 4 van deze Verordening marktinformatie te verstrekken, met inbegrip van ongeplande niet-beschikbaarheid van installaties.