Maximale inzet van conversie middelen

25 okt 2015 11:04

01:20 uur: Alle beschikbare conversiemiddelen worden momenteel volledig ingezet. Als de conversiebehoefte toeneemt, zal GTS overgaan tot het geven van aanwijzingen (meer G‑gas en minder H-gas entry).