Publicatieverplichtingen NC TAR

Op 6 april 2017 is de Europese netwerkcode geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR) in werking getreden. Onderdeel van deze netwerkcode is de verplichting om de volgende informatie te publiceren:

  1. Informatie over standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit voorafgaand aan de jaarlijkse veiling
  2. Financiële informatie en de tarieven per netwerkpunt voorafgaand aan de tariefperiode

De Nederlandse toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt (ACM) geeft invulling aan deze verplichting en brengt een publicatiedocument uit.

TAR NC Beschrijving Link Overige informatie
Vóór de jaarlijkse capaciteitsveiling bekend te maken informatie
Art. 29 Informatie over standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit (reserveringsprijzen, multiplicatoren, seizoensfactoren, etc.) Informatiepagina tarieven NC TAR  
Vóóŕ de tariefperiode bekend te maken informatie
Art. 30 Financiële informatie en tarieven per netwerkpunt Informatiepagina tarieven NC TAR  
Art. 31 Reserveringsprijzen voor standaard capaciteitsproducten voor vaste en afschakelbare capaciteit en een op stroom gebaseerd heffing Prijsinformatie per interconnectiepunt