Transparency richtlijn

De Transparency Richtlijn (Reg. 715/2009 (EC) Annex 1 hoofdstuk 3) is gepubliceerd op 10 november 2010 en beschrijft de verantwoordelijkheid van een TSO om informatie op haar website te publiceren. Deze pagina geeft een overzicht van belangrijke informatie m.b.t. gastransport.

3.1.2 a) Een gedetailleerde en volledige beschrijving van de diensten en de tarieven.
3.1.2 b) u.c) 1. Transportcontracten en andere van belang zijnde documenten.
3.1.2 c) Netwerkcodes en standaard voorwaarden.
3.1.2 c) 2. Specificatie  van relevante kwaliteit parameters van gas. 1) of 2)
3.1.2 c) 3. Regels en voorwaarden m.b.t. druk. 1) of 2)
3.1.2 c) 4. Procedures in geval van een onderbreking van afschakelbare capaciteit.
3.1.2 d) Procedures die toegepast worden als gebruik gemaakt wordt van het gastransportsysteem en de beschrijving van gebruikte definities.
3.1.2 e) Voorzieningen die zijn getroffen mbt capaciteit allocatie, congestie management, anti-gijzeling en reuttilisatie procedures.
3.1.2 f) Regels van toepassing  voor handel in beschikbare capaciteit op de secundaire markt met de TSO.
3.1.2 g) Regels voor balancering en methode voor berekening van de onbalans kosten.
3.1.2 h) Flexibiliteit en tolerantie als onderdeel van het gastransport en de aanvullende kosten daarvan.
3.1.2 i) Gedetaileerde beschrijving van het gastransportsysteem met de relevante  interconnectiepunten / namen van NNO’s  en installaties.
3.1.2 j) Voorwaarden van toepassing voor aansluiting op het transportnet van GTS.
3.1.2 k) Informatie over noodmaatregelen.
3.1.2 l) Overeengekomen procedures; op (relevante) interconnectiepunten mbt interoperability van het netwerk, m.b.t. nomineren en matching procedures, andere overeengekomen procedures m.b.t. allocaties en balancering.
3.1.2 m) Beschrijving van de methode en het proces om de technische capaciteit van het transportnetwerk  te bepalen.
3.3.(4), (5) Informatie over capaciteiten, nominaties en renominaties, de actuele fysieke flow en calorische waarde.
3.3. (1) f) Geplande en actuele onderbrekingen van het gastransport.
3.3. (1) g) Geplande en ongeplande onderbrekingen van het gastransport.
3.4 (1) u. (2) Informatie over secundaire handel.
3.4 (3) Informatie over balancing.
3.4 (4) Informatie over de flexibiliteits service van de GTS.
3.4 (5) Informatie over hoeveelheden gas in het system en de verwachting.
3.4 (6) Gebruikersvriendelijk tarief calculatie systeem.