Veelgestelde vragen

 • De tarieven zijn onderdeel van de TSC tarief bijlage.

 • Het dagelijkse capaciteits tarief kan als volgt worden berekend: Dagfactor*maandfactor*jaartarief.

  • Dagfactor is altijd 1/30
  • Maandfactor:
  • *ingeval van FORWARD FLOW afhankelijk van de maand:
   • 0,3 voor december, januari, februari (winter maanden)
   • 0,15 voor maart, april, oktober, november (schouder maanden)
   • 0,075 voor mei, juni, juli, augustus, september (zomer maanden)
  • * ingeval van BACKHAUL
   • Maandfactor is 1/12 voor alle maanden
  • Het jaartarief kan worden gevonden op onze website

  De kosten voor een FIRM dagboeking kan als volgt worden berekend:
  kosten (€/dag) = geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

  Als de boeking INTERRUPTIBLE is, dan is een korting van30% van toepassing:
  kosten (€/dag) = 0,7*geboekte dagcapaciteit (kWh/h)*dagtarief (€/kWh/h/dag)

 • In het gastransportnet van GTS worden twee gaskwaliteiten getransporteerd, nl. H-gas (Hoogcalorisch gas) en het G-gas (laag calorisch of Groningen gas). Een belangrijke maat voor de gaskwaliteit is de Wobbe-index. In de Regeling gaskwaliteit staan de Wobbe-ranges per gassoort inclusief een opsomming van de gassamenstelling. Voor meer informatie over de gassamenstelling wordt verwezen naar www.agentschap.nl.
  In het "Aanvraagformulier voor een nieuw aansluitpunt" kunt u een voorkeur opgeven voor H of G gas. Of de door u opgeven voorkeur gehonoreerd kan worden is afhankelijk van de nabijheid van een H of G gas leiding en de beschikbare capaciteit in het H of G-gassysteem.

 • Alleen beschikbaar op de Engelse website.

 • De totale doorlooptijd van het communicatieproces varieert sterk. De doorlooptijd wordt sterk bepaald door de mate waarin (IT-) systemen geschikt zijn met elkaar te communiceren. Aanpassingen kunnen nodig zijn om de protocollen geschikt te maken om de communicatietests te doorstaan. De doorlooptijd is daarom sterk afhankelijk van de aanwezige infrastructuur en beschikbare resources. Overwogen kan worden de communicatietests uit te besteden aan een hierin gespecialiseerd bedrijf.
  Het beschikbaar stellen van de vereiste financiële zekerheden kan de doorlooptijd eveneens beïnvloeden.