Aangeslotenen

Aansluitovereenkomst

  • De opzegging is kosteloos. Indien wij bij de ontmanteling kosten moeten maken waarvan GTS niet de veroorzaker is dan worden deze kosten aan u doorbelast. Hierbij valt te denken aan vervuilde grond. U dient rekening te houden met de opzeggingstermijn van 3 volledige kalender maanden. De contractuele verplichtingen blijven bestaan tot het moment van beëindiging.

  • In artikel 16 van de Algemene Voorwaarden Aansluitovereenkomst versie 3.0 behorende bij de aansluitovereenkomst wordt beschreven onder welke voorwaarden beëindiging mogelijk is.

  • Wilt u de aansluiting op ons netwerk beëindigen, dan wordt u verzocht om dit per email aan de industriedesk (industriedesk@gastransport.nl) kenbaar te maken. Na ontvangst van dit verzoek zullen we de opzegging binnen 5 werkdagen bevestigen.

  • In goed overleg zullen wij overgaan tot ontmanteling van de (gedeeltelijke) aansluiting. GTS zorgt voor het verwijderen van de aansluiting, inclusief de aansluitleiding gelegen op uw terrein. Wij zullen uiterlijk 2 jaar na beëindiging van de aansluitovereenkomst over gaan tot de ontmanteling.

    In alle gevallen zal de toevoerleiding drukloos moeten zijn voordat werkzaamheden in de directe nabijheid van de aansluiting of toevoerleiding plaats kunnen vinden.