Aangeslotenen

Emissie eisen

 • In 2017 worden er nieuwe emissie-eisen van kracht voor bestaande middelgrote stookinstallaties die in gebruik zijn bij industrieën, bedrijven en utiliteitsbouwen.

  Vanaf 1 januari 2017 moeten bestaande zogenaamde middelgrote stookinstallaties (> 1MW , < 50MW) aan de nieuw emissie-eisen van het activiteitenbesluit voldoen. De door de overheid gestelde

  NOx-emissie-eis is minder dan 70mg/m30 bij 3% O2.

  De mogelijkheden om dit te bereiken zijn:

  • Optimalisatie van de brander-instelling
  • Aanpassing van de brander constructie of nieuwe brander(s) en mogelijk ook ketel
  • Het toepassen van rookgascirculatie