Aangeslotenen

Kredietwaardigheid

  • Het gewijzigde kredietwaardigheidsbeleid heeft ook consequenties voor partijen met een licentie L (AMEX). U dient bij de bepaling van de exposure rekening te houden met 21% BTW alsmede dat ook voor u de geldigheidstermijn van de financiële zekerheden wordt verlengd naar 4 maanden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Industrie Desk (industriedesk@gastransport.nl of 050 521 23 23).

  • Het gewijzigde kredietwaardigheidsbeleid heeft ook consequenties voor partijen met een licentie L (AMEX). U dient bij de bepaling van de exposure rekening te houden met 21% BTW. Daarnaast dient de financiële zekerheid 4 maanden langer te zijn dan het contract waarvan de einddatum het verst in de toekomst is gelegen. De AMEX-vrijstelling blijft ongewijzigd: € 60.000,--.

    Voor vragen kunt u contact opnemen met de Industrie Desk (industriedesk@gastransport.nl of 050 521 23 23).