Leveranciers

Leveranciers

  • Een wegvallende leverancier moet klantgegevens in een binnen NEDU vastgesteld formaat aanleveren aan de LNB’s. Die zullen die gegevens (in hetzelfde formaat) aan de overnemende leveranciers sturen. Er wordt gewerkt aan de wijze van uitwisseling van die gegevens, maar omdat het formaat vastligt, kan dat hier worden gepubliceerd.

  • Het gaat om een Excel-bestand, de lay-out is te zien in het voorbeeld-bestand (zie bestand onderaan deze pagina).

  • Uiteraard gaat GTS vertrouwelijk met deze gegevens om, ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor het hierboven beschreven doel. Nadat de bestanden bij de overnemende leveranciers aangekomen zijn, zullen alle gegevens worden vernietigd.

  • Meer informatie over de procedure is te vinden op de site van Tennet, de LNB voor elektriciteit.