Shippers

Facturering en debiteurenbeleid

  • Alle facturen die GTS maakt op basis van de contractuele verplichting die klanten bij GTS aangaan, worden beschikbaar gesteld in de online customer portal Gasport. Onder ‘Financial’ - ‘Accounts payable’ is een overzicht te vinden van alle openstaande debet facturen.