Shippers

Kredietwaardigheid

 • Ja, de hoogte van het benodigde krediet kan variëren. Uw krediet dient uw exposure te dekken. In het geval uw exposure wijzigt, heeft dit invloed op uw benodigd krediet. Een gedetailleerde uitleg over de opbouw van de exposure is hier te vinden.

  - Verhogen
  U kunt uw kredietlimiet verhogen door het tijdig overleggen van aanvullende financiële zekerheden. De aanvullende financiële zekerheden die GTS accepteert zijn Parent Company Guarantee en Security Deposit en/of een Bank Guarantee. De standaarden kunt u hier vinden.

  - Verlagen:
  U kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar.

  De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract.

 • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Ja, de hoogte van de verleende financiële zekerheid kan aangepast worden. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

 • Periodiek voeren wij een kredietanalyse op uw bedrijf uit. De hoogte van het door ons toegekende kredietlimiet wordt opnieuw vastgesteld en aan u medegedeeld.

 • De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum van het langstlopende transportboekingscontract.