Shippers

Kredietwaardigheid

  • Ja, u kunt ons verzoeken (een gedeelte van) uw aanvullende zekerheden te retourneren als u verwacht dat u het aanvullende krediet niet langer nodig zult hebben. De financiële zekerheden dienen tenminste 2 maanden langer geldig te zijn dan de einddatum ven het langstlopende transportboekingscontract. Als bijvoorbeeld een transportcontract afgelopen is, komt er kredietruimte beschikbaar. Uw kredietlimiet moet ten minste uw exposure dekken maar wij adviseren u om een minimale kredietruimte te hebben van 15% van uw kredietlimiet. Houdt u ook alvast rekening met extra kredietruimte als u in de toekomst transportboekingen wilt gaan doen?

  • Het aangepaste kredietwaardigheidsbeleid raakt elke klant. Een groot aantal klanten zal haar aanvullende zekerheden dienen te verhogen c.q. te verlengen. De impact hiervan kost ons de benodigde tijd. We verzoeken klanten hun finale aanvullende zekerheden vóór 1 november 2018 aan ons aan te leveren; een finale zekerheid is een geldige zekerheid die door ons geaccepteerd is. Zekerheden die we ontvangen na 1 november 2018 zullen we op basis van ‘best effort’ in behandeling nemen.  

  • Nee, indien op uw organisatie een geldige entrepot-regeling van toepassing is, mag u de BTW buiten beschouwing laten bij het berekenen van uw exposure (en daarmee ook de kredietlimiet).

  • Aan de RNB-reservering zal BTW toegevoegd worden indien uw organisatie onder een Nederlandse BTW-code geregistreerd is én niet beschikt over een geldige entrepot-regeling. Gedurende de tweede helft van september 2018 zal GTS de RNB-reservering aanpassen, waarna deze direct zichtbaar is in Gasport met ingang van januari 2019.

  • Gedurende de tweede helft van september wordt de TTF-reservering (€ 50.000) beëindigd per 1 januari 2019. Op dezelfde datum start de onbalansreservering (€ 100.000). Daarnaast wordt op 1 januari de RNB-reservering getoond inclusief BTW (indien van toepassing). Deze wijzigingen zijn eind september reeds zichtbaar in Gasport. Extra aangeleverde zekerheden zullen na verwerking ook direct zichtbaar zijn in Gasport.

    De BTW op alle services (o.a. gecontracteerde capaciteit) en de aangepaste dagonbalans zullen niet eerder dan gasdag 1 januari 2019 zichtbaar zijn.

  • Lopende additionele zekerheden die voorzien zijn van een einddatum worden door GTS in het nieuwe beleid met 4 maanden verkort (in plaats van de huidige 2 maanden). Indien uw exposure door het aangepaste beleid de laatste 2 maanden niet meer gedekt is, dient u deze zekerheid te verlengen (amendment bankgarantie) of een nieuwe zekerheid te sturen (parent company guarantee, surety agreement).

  • Eenmaal per dag om zes uur ’s morgens stuurt GTS de beschikbare kredietruimte per klant naar Prisma. Gedurende de periode dat het spent percentage van 100% overschreden is, kunt u geen transportcapaciteit contracteren.